ISSN 2523-4552; eISSN 2523-4560

DOI 10.34015

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Журнал засновано у 2017 р.

Засновники: Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України», Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

Опубліковано: 2023-04-06

Весь випуск

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право