Члени редколегії

 • Бараш Є. Ю., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Правління Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» (головний редактор, голова редакційної колегії)
 • Степанюк А. Х., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (заступник голови редакційної колегії)
 • Галунько В. В., доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права
 • Андрєєв Д. В., доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх справ
 • Батиргареєва В. С., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
 • Безпалова О. І., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ
 • Головко О. М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Денисюк С. Ф., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права
 • Дрозд О. Ю., доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу докторантури та ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ
 • Зозуля Є. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри загальноправових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України
 • Колб О. Г., доктор юридичних наук, професор, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»
 • Ковальська В. В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права
 • Крикушенко О. Г., кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України заслужений юрист України 
 • Музика А. А., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»
 • Россіхін В. В., доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки
 • Яковець І. С., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Державної установи «Центр
  пробації»
 • Ярмиш О. Н., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»

Іноземні члени редколегії

 • Р. Гай, доктор філософії, професор, завідувач кафедри кримінального правосуддя Університету штату Нью-Йорк в Освего (США)

 • П. Хомчинскі, доктор філософії, доцент, Університет у м. Лодзь, Економічно-соціологічний відділ, кафедра соціології організації і управління (Польща)

 • Г. Міканадзе,кандидат юридичних наук, Генеральний секретар парламенту Грузії, професор Грузинського Національного університету СЕУ м.Тбілісі (Грузія)

 • М. Штука, доктор наук, Директор управління соціальної профілактики і ресоціалізації, Ягеллонський університет (Польща)

 • М. Каламан, доктор гуманістичних наук, доцент Інституту педагогіки, Вища Лінгвістична школа в м. Ченстохові (Польща)

 • М. Шикут, доктор філософії, Університет Миколая Коперніка в Торуні, професійний куратор Районного суду в м. Лемборк (Польща)

 • А. С. Айрапетян, кандидат юридичних наук, директор юридичного інституту Міністерства юстиції Республіки Вірменія (м. Єреван)

Відповідальний редактор