Члени редколегії

 • Бараш Є. Ю., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Голова Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» (головний редактор, голова редакційної колегії)
 • Степанюк А. Х., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (заступник голови редакційної колегії)
 • Галунько В. В., доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту публічного права
 • Денисюк С. Ф., доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права
 • Дрозд О. Ю., доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ
 • Іншин М. І., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, заслужений юрист України
 • Колб О. Г., доктор юридичних наук, професор, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»
 • Ковальська В. В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права
 • Крикушенко О. Г., кандидат юридичних наук, начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України заслужений юрист України 
 • Музика А. А., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»
 • Яковець І. С., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Державної установи «Центр
  пробації»
 • Ярмиш О. Н., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України, член Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України»

Іноземні члени редколегії

 • М. Штука, доктор наук, Директор управління соціальної профілактики і ресоціалізації, Ягеллонський університет (Польща)
 • М. Каламан, доктор гуманістичних наук, доцент Інституту педагогіки, Вища Лінгвістична школа в м. Ченстохові (Польща)
 • П. Хомчинскі, доктор філософії, доцент, Університет у м. Лодзь, Економічно-соціологічний відділ, кафедра соціології організації і управління (Польща)
 • М. Шикут, доктор філософії, Університет Миколая Коперніка в Торуні, професійний куратор Районного суду в м. Лемборк (Польща)
 • А. С. Айрапетян, кандидат юридичних наук, директор юридичного інституту Міністерства юстиції Республіки Вірменія (м. Єреван)
 • Г. Міканадзе,кандидат юридичних наук, керівник апарату парламенту Грузії, професор Грузинського Національного університету СЕУ м.Тбілісі (Грузія)

Відповідальний секретар

Сокальська О.В., кандидат юридичних наук, доцент