ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УРСР У ЛИСТОПАДІ 1941 - СЕРЕДИНІ СІЧНЯ 1942 РОКІВ


  • О. Ярмиш
  • В. Греченко

Анотація

Досліджуються основні аспекти та напрями діяльності органів міліції в один з найважчих періодів радянсько-німецької війни - кінець 1941 р. – початок 1942 р. Виявлено, що основною проблемою, яка утруднювала діяльність міліції в цей час, був значний некомплект кадрів, особливо серед оперуповноважених та інспекторів. Головна увага в роботі міліції в цей час приділялася протидії бандитизму і дезертирству, виявленню ухильників від мобілізації, боротьбі з мародерами, грабіжниками, крадіями та іншими кримінальними злочинцями, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності спекулянтів та розкрадачів державної власності.

Посилання

1. Лобоженко Д.Б. Міліція радянської України в період 1941-1945 років: історико-правове дослідження: дис.канд.юр.наук. Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016. 201 с.
2. Саблук С.А. Кримінально-правовий контроль за злочинністю в Україні у 1922-1960 рр.: дис… докт. юр. наук. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2017.С.226-227.
3. Пристайко О. В. НКВС-МВС УРСР (1934-1954 рр.): структурна побудова та функції (історико-правове дослідження): дис.канд.юр.наук. Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021 272 с.
4. Бандурка О.М., Греченко В.А. Діяльність міліції Харківщини у 1941 році (воєнний період) (До 80-річчя початку німецько-радянської війни). Право. ua. 2021. № 2. С. 5-11.
5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4620. Оп. 3. Спр. 104.Арк.10.
6. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.) : наук. вид. / авт. кол.: М.Г.Вербенський, О.Н.Ярмиш, В.О.Криволапчук та ін./за заг. ред. А.Б. Авакова ; Міністерство внутрішніх справ України ; Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України. У 8 томах. Т. 5. НКВС – МВС радянської України в Другій Світовій війні та в повоєнний період сталінської диктатури (22 червня 1941 р. – 5 березня 1953 р.). Харків: Мачулін, 2016. 980 с.
7. Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). Ф.16. Спр. 531. Арк. 43-54.
8. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф.1.Оп. 22.Спр.62. Арк.59-60.
9. Про заходи по боротьбі з дезертирством: директива наркома внутрішніх справ СРСР. Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.). Т. 5. С.112-113.
Опубліковано
2023-04-06
Як цитувати цю статтю:
Ярмиш, О., & Греченко, В. (2023). ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УРСР У ЛИСТОПАДІ 1941 - СЕРЕДИНІ СІЧНЯ 1942 РОКІВ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 5-15. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.01
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень