ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРАВНИХ АРЕШТАНТСЬКИХ ВІДДІЛЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


  • М. Бабак

Анотація

У статті на основі аналізу Повного зібрання законів Російської імперії розглянуто нормативно-правове регулювання такого виду покарання, як виправні арештантські відділення, що активно застосовувалися царатом на територіях українських губерній у ХІХ на початку ХХ ст. Велика увага в роботі приділяється проблематиці формування механізму правового регулювання праці засуджених, створенню в пенітенціарній системі нового виду покарання. Автором робиться висновок про позитивний історичний досвід в організації арештантської праці, накопиченого в попередні періоди імперії. Вказується, що виправні арештантські відділення були організовані на основі арештантських рот, які виникли, як наслідок реагування царського режиму на економічні і політичні проблеми в державі. Також розглянуто особливості виправних заходів на засуджених і використання їх праці на зовнішніх і внутрішніх роботах. 

Посилання

1. Островський А.А Правові засади діяльності арештантських рот у Російській імперії : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01. Сімферополь, 2018. 244 с.
2. О содержании поступающих в крепости милиционных ратников, употребляемых в производству строений. ПСЗРИ. Собрание первое. Т.XXIX (1807). No 22696.
3. О военно-рабочих батальонах в Москве. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. ХХХІІІ (1816). No26252.
4. О утверждений положений о военно-рабочих ротах для Инженерного корпуса. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXV (1818). No27491.
5. О отсылке в Сибирь на поселения бродяг и предступников, вместо отдачи их во военную службу и крепостные работы. ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXXVIII (1823). No29328.
6. Об отсылке бродяг в Сибирь. ПСЗРИ. Собрание второе. Т.ІІІ (1828). No 1893.
7. Положения о арестантских ротах гражданского ведомства, предполагаемых сформировать в Одессе и других местах Новороссийского края. ПСЗРИ. Собрание второе. Т.V (1830). No3786.
8. Об усилений мер против контрабанды. ПСЗРИ. Собрание второе. Т. ХІІІ (1838). No 11088.
9. Об определении строка бытности в гражданских арестантских ротах Новороссийского края бродяг. ПСЗРИ. Собрание второе. Т. ІХ (1834). No 6904.
10. Достоевский Ф. М. Записки из мертвого дома. Петербург : Типография Эдуарда Праца, 1862. 326 с.
11. Гончарук Т. Г. Арештантські роти цивільного відомства у розбудові Одеси другої третини ХІХ ст. URL: https://surl.li/fprmv .
12. Потемкинская лестница: неизвестное об известном месте. Українська служба інформації. URL: http://surl.li/fprnj
13. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: [Веб-сайт].URL: http://surl.li/fprnq
14. О положении исправительных арестантских ротах гражданского ведомства. ПСЗРИ. Собрание второе. Т.ХХ (1845). No 19285.
15. О формировании пуговиц офицерам и нижних чинов военно-рабочих рот Путей и Сообщений и арестантских ротах гражданского ведомства, и о присвоении номеров арестантскимм ротам гражданского відомства. ПСЗРИ. Собрание второе. Т. ХХХ (1855). No 29284.
16. О переименовании арестантских рот гражданского ведомства в исправительные отделения и о ведении в них гражданского управления и надзора. ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XLV (1870). No 48206.
17. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года: [Веб-сайт]. URL: https://inlnk.ru/BpL6x
18. Ярмиш О. Н. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Харків : Консум, 2001. 288 с.
19. Бабак М.А., Пальченкова В.М. Нормативне регулювання діяльності виправних арештантських відділень в Російській імперії. Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики : Матеріали XIV міжнар. науково-практ. конф., що присвяч. 101-річчю Нац. ун-ту кораблебудування ім. адмірала Макар., м. Миколаїв, 2 груд. 2021 р. Миколаїв, 2021. С. 19–23.
Опубліковано
2022-12-21
Як цитувати цю статтю:
Бабак, М. (2022). ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПРАВНИХ АРЕШТАНТСЬКИХ ВІДДІЛЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ВІДОМСТВА В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 83-94. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.08
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право