З ініціативи вчених Громадських організацій «Пенітенціарна асоціація України» та приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права», започатковано видання журналу «Вісник Пенітенціарної асоціації України». Ця ініціатива відображає прагнення українських і зарубіжних науковців до наукового осмислення історичного поступу та сучасного розвитку юридичної науки і практики, дослідження правових і наукових концепцій. Такі висновки засновників журналу та його редакційної колегії ґрунтуються на тому, що сучасний стан людської цивілізації, особливо це характерно для передових країн, все більшою мірою характеризується подоланням ліберальних цінностей вільного ринку і конкуренції та встановленням суспільних відносин на принципах колективізму, соціальної справедливості, солідарності та взаємодопомоги, які завжди були і залишаються наріжними каменями юридичних відносин.

Ставлячи перед журналом завдання з висвітлення результатів і висновків із наукових досліджень вчених у галузі юриспруденції, ресоціалізаційної та пенітенціарної діяльності, редакційна колегія покладає надію на те, що це видання також буде виконувати інтеграційну місію щодо згуртування всіх гілок не тільки української науки, а й зарубіжної.

Маємо надію, що журнал слугуватиме не лише висвітленню останніх досягнень у царині юридичної науки, а й стане рушійною силою у збагаченні різних галузей новими науковими ідеями, у розвитку національного законодавства.

Щиро раді запросити науковців, представників судових, правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, представників інституту громадського суспільства та правоохоронців, а також студентську молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу.

Журнал внесено до бази даних цитувань CrossRef (США)

Журнал Індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International Journal Master List (Польща)