НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ


  • О. Кухар

Анотація

Статтю присвячено аналізу нормативно-правового регулювання поводження з відходами у сільському господарстві починаючи з часів незалежності України до сьогодення. Виокремлено три етапи становлення та розвитку законодавства України про поводження з відходами у сільському господарстві, визначено тенденції розвитку законодавства про поводження з відходами у сільському господарстві. Встановлено, що необхідною умовою розвитку законодавства про відходи у сільському господарстві є його адаптація до вимог законодавства ЄС. Здійснено класифікацію правових норм в сфері поводження з відходами у сільському господарстві за змістом та галузевою належністю. Обґрунтовано висновок про формування в системі аграрного права України комплексного правового інституту поводження з відходами у сільському господарстві, який має міжгалузевий характер.

Посилання

1. Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2006. 19 с.
2. Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2008. 19 с.
3. Малишева Н. Р., Єрофеєв М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Харків : Право, 2017. 416 с
Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати цю статтю:
Кухар, О. (2022). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 44-51. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.04
Розділ
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право