ІДЕЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРІДЕРІКА СКАРБКА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ В’ЯЗНИЦЬ У КОРОЛІВСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ


Анотація

Проаналізовано пенітенціарні ідеї, погляди на мету покарання у виді позбавлення волі та діяльність по реформуванню карних закладів польського вченого та політичного діяча Фрідеріка Флоріана Скарбка, визначено концептуальні, управлінські та організаційні аспекти реалізації тюремних перетворень у Королівстві Польському Конгресовому, окреслено участь філантропа у формуванні міжнародного пенітенціарного дискурсу реформ.

Біографія автора

Місце роботи автора

Стаття підготовлена в рамках наукової стипендії за програмою «Perspektywa badawcza Ukraina» Німецького історичного інституту у Варшаві.

Посилання

1. Haytler, J. (1934–1935) Fryderyk Hr. Skarbek, jako penitencjarysta (1792–1866). Przegląd Więziennictwa Polskiego, 9, 2-3; 1, 4–5; 3, 4–6; 2, 3–5.
2. Senkowska, M. (1961). Kara wie̜zienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
3. Senkowska, M. (1957). Raport Fryderyka Skarbka o warszawskim więzieniu śledczym z 1828 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 9 (2), 259–266.
4. Bieda, J. (2018). Organizacja pracy więźniów w Królestwie Polskim w latach 1815-1867. Czasopismo Prawno-Historyczne, 2, 111–135. https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.6.
5. Bieda, J. (2015). Decyzje centralnych organow rządowych w procesie kształtowania systemu organizacji więziennictwa Królestwa Polskiego na tle wybranych polskich koncepcji penitencjarnych początku XIX wieku. Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 11–29.
6. Czołgoszewski, J. (2021). Geneza oraz kształtowanie się więziennictwa w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od sługi miejskiego do strażnika więziennego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
7. Skarbek, F. (1822). O poprawie moralney winowayców w więzieniach: rozprawa czytana na publicznem posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Przyiaciół Nauk w dniu 30 kwietnia 1822 r. Warszawa.
8. Nutz, T. (2001). Strafanstalt als Besserungsmaschine. Reformdiskurs und Gefängniswissenschaft 1775-1848 (Ancien Régime, Aufklärung und Revolution, Band 33), R. Oldenbourg Verlag, München.
9. Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka. (1878). Poznan.
10. Skarbek, F. (1830). Zdanie sprawy z podróży po niektórych krajach Europy z polecenia rządu odbytej w zamiarze zwiedzania zakładów dla ubogich i więzień przez Fr. hr. Skarbka, Referendarza Stanu, Profesora Królewskiego Uniwersytetu Aleksandrowskiego, Warszawa 1830 oraz tegoż, Zdanie sprawy z podróży, z polecenia Rządu po niektórych krajach Europy w r. 1828 w zamiarze zwiedzenia zakładów dla ubogich i więzień. Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury, 1, 378–400; 2, 15–48.
11. Skarbek, F. (1830). O więzieniach i zakładach poprawczych, zdanie sprawy Fr. H. Skarbka. Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury, 3, 28–64.
12. Ossibach-Budzynski, A. (2016). Pawiak. Więzienie polityczne 1880–1915. Warszawa.
13. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego : Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. 6, O aresztach i więzieniach, T. 1. (1868).
14. Pawlak, K. (1999). Za kratami więzień i drutami obozów: (zarys dziejów więziennictwa w Polsce). Kalisz.
15. Kaczyńska, E. (1989). Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815-1914. Warszawa.
16. Haytler, J. (1937). Miroslaw Henryk Nakwaski jako penitencjarysta (1800–1876). Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2, 246–270.
17. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego: Wydział Spraw Wewnętrznych. Cz. 6. O aresztach i więzieniach. T. 4. (1868).
18. Piątkowski, S. (2015). System penitencjarny królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych. Res Historica, 40, 135–158. https://doi.org/10.17951/rh.2015.40.2.135
19. Skarbek, F. (1841). O więzieniach i stanie ich w kraju naszym. Biblioteka Warszawska: pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, 2, 1–15, 597–613.
20. Lewis, O. F. (1922). The development of American prisons and prison customs, 1776-1845: with special reference to early institutions in the state of New York. Published by the Prison Association of New York.
21. Skarbek, F. (1842). Considérations générales sur le meilleur régime des prisons suivies d un plan de maison pénitentiaire de Mr. Henri Marconi. Varsovie. Imprimerie de la banque de Pologne.
22. Débats du Congrès pénitentiaire de Francfort-sur-le-Mein, 28, 29 et 30 septembre 1846. Paris. (1847).
23. Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles 1847. Bruxelles : Imprimerie de deltombe (1847).
24. Senkowska, M. (1961). Les réformes du système pénitentiaire en Pologne pendant la première moitié du XIX siècle. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1, 95–102.
25. Czołgoszewski, J. (2014). Organizacja więziennictwa i służba więzienna W Królestwie Polskim w latach 1815-1868. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 85, 115–142.
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати цю статтю:
Сокальська, О. (2022). ІДЕЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФРІДЕРІКА СКАРБКА ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ В’ЯЗНИЦЬ У КОРОЛІВСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 16-33. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2022.3.02
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень