Нормативно-правові неузгодженості та суперечності інформаційної діяльності – одна із загроз національної безпеки України


Анотація

У статті здійснено аналіз змісту основних нормативно-правових актів, які регулюють питання інформаційної діяльності та безпеки в Україні, визначені змістовні елементи їх співвідношення, неузгодженості та суперечності, а також розроблені науково обґрунтовані шляхи усунення останніх у контексті змісту положень національної безпеки.

Встановлено, що у сьогоднішніх умовах при прийнятті законів та інших нормативно-правових джерел з означеної проблематики, суб’єкти нормотворчої діяльності не тільки порушують принцип верховенства права, що визначений в ст. 8 Конституції України, але й інших її норм, які стосуються інформаційної безпеки як об’єкта правової охорони, що, у свою чергу, породжує скарги громадян у різні судові та державні органи, а також до недотримання основоположних прав і законних прав людини, які є загальновизнаними у міжнародному праві та є предметом захисту у Європейському суді з прав людини.

Доведено також, що таке положення з питань забезпечення інформаційної безпеки не тільки підриває авторитет нашої держави на міжнародній арені, але й виступає однією із загроз національної безпеки України.

Посилання

1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року (із змінами станом на 02.12.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 22.09.2020).
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частини першої, другої статті 32, частини другої, третьої статті 34 Конституції України №2-рп/2012 від 20 січня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.09.2020).
3. Правові засади діяльності журналістів в Україні: роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.10.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.09.2020).
4. Журналісти зловили нардепа Яременка на листуванні в Раді з повією. Він заявив, що ловив їх на підгляданні. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/bogdan-yaremenko-skandal-u-sluzi-narodu-novini-ukrajini-50050642.html (дата звернення: 12.09.2020).
5. «Плівки Деркача»: як Україна знову опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу – думки експертів. URL: https://www.5.ua/polityka/plivky-derkacha-iak-ukraina-znovu-opynylysia-v-epitsentri-mizhnarodnoho-skandalu-dumky-ekspertiv-221764.html (дата звернення: 12.09.2020).
6. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. (редакція станом на 15.08.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.09.2020).
7. «Бурштинова справа». URL: https://nabu.gov.ua/novyny/burshtynova-sprava (дата звернення: 12.09.2020).
8. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 3-е, испр., перераб. Москва: Мартин, 2010. 704 с.
9. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року (в редакції від 16.07.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 04.09.2020).
10. Современные европейские традиции и концепции национальной безопасности. URL: www.belvpo.com/r4/33942.html (дата звернення: 12.09.2020).
11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.09.2020).
12. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий 13 квітня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.09.2020).
13. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення:11.09.2020).
14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий 07 грудня 1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 02.09.2020).
15. Кримінальний кодекс України: прийнятий 05 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 07.09.2020).
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати цю статтю:
Колб, О., & Колб, Р. (2020). Нормативно-правові неузгодженості та суперечності інформаційної діяльності – одна із загроз національної безпеки України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 90-97. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.09
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право