ISSN 2523-4552; eISSN 2523-4560

DOI 10.34015

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Журнал засновано у 2017 р.

Засновники: Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України», Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

Опубліковано: 2020-08-13

Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД

Персоналії