ISSN 2523-4552; eISSN 2523-4560

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Журнал засновано у 2017 р.

Засновники: Громадська організація «Пенітенціарна асоціація України», Приватна установа «Науково-дослідний інститут публічного права».

Опубліковано: 2019-08-07

Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД