КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


  • О. Sushkov Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: культура управлінської діяльності, політична культура офіцера, мовна культура, етична культура, естетична культура

Анотація

У статті подається структурний та функціональний аналіз культури управління як комплексної характеристики умов якісної реалізації  управлінської діяльності офіцера Державної пенітенціарної служби України.

До складових культури управління, які утворюють її підґрунтя і характеризують загальну культуру офіцера (тобто визначають його інтелігентність) пропонується відносити обов’язково політичну, мовну, етичну, естетичну, екологічну та фізичну культуру офіцера.

Посилання

1. Пугачёв В. П. Руководство персоналом организации: учебник. М.: Аспект Пресс, 1999. 279 с.
2. Варій М. Й. Підготовка курсантів до управлінської діяльності. Військо Украї-ни. 1996. № 7–8. С. 8–9.
3. Романевський О. Культура управління як визначальний елемент профе-сіоналізму керівника. Польсько-український журнал «Професійна освіта: педагогіка і психологія. Чекстон: Вид-во Вищої педагогічної школи. 2001. № 3. С. 467–483.
4. Словник-довідник воєнних понять та категорій. Суспільні науки. Київ: ВІТ та ІНТУ «КПІ», 2001. 132 с.
5. Якунин В. А. Педагогическая психология: учеб. пособие. 2-е изд. Спб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. 349 с.
6. Колпаков В. М. Методы управления: учеб. пособие. Киев: МАУП, 1997. 160 с.
7. Правила розробки та оформлення оперативних (бойових) документів. Київ: АЗСУ, 1997. 144 с.
8. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. 464 с.
9. Тонких Ф. П., Фокин Ю. Г. Как вы управляете? Психологические аспекты по-вседневной управленческой деятельности офіцера. М.: Воениздат, 1984. 190 с.
10. Боровок Т. І. Взаємозв’язок військової організації з засобами масової інфо-рмації на сучасному етапі будівництва Збройних Сил України. Журналіст України. 2000. № 11. С. 25–29.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
SushkovО. (2017). КУЛЬТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 65-74. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/40
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень