КОНЦЕПЦІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ АКАДЕМІКА О. О. МАЛИНОВСЬКОГО: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ


  • І. Музика
Ключові слова: історія юридичної науки, О.О.Малиновський, соціологія права, пенітенціарна система

Анотація

У статті розглянуто основні здобутки академіка О. О. Малиновського щодо застосування соціологічних методів у галузі виправно-трудового права. Висвітлено запропонований ученим соціологічний підхід до досліджень про- блем правової соціалізації особистості, умов і причин злочинності та особистості злочинців, до вироблення карної політики тощо. Розкрито особливості розробленої академіком методики емпіричних соціологічних досліджень у галузі виправно-трудового права та його пропозиції щодо правової соціаліза- ції злочинців як одного з основних завдань пенітенціарної системи.

Посилання

1. Малиновський О. О. Про студії над злочинністю та злочинцями. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу ВУАН. Т. V–VI. Київ, 1927. С. 63.
2. Малиновський О. О. Кара й засоби соціального захисту. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу ВУАН. 1926. Т.14. С. 97–104.
3. Малиновский О. О. Проект Исправительно-Трудового Кодекса. Право и жизнь. 1924. Т. 5–6. С. 53–64.
4. Малиновский О. О. Карательная политика Советской власти и «исправительно-трудовой кодекс». Право и жизнь. 1925. №1. С. 62–70.
5. Малиновський О. О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами. Київ : Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1928. 229 с.
6. Оверчук С. В. Пенитенциарная система сквозь призму взглядов И. А. Малиновского. Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення : матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару : [м. Острог, 16 березня 2012 р.]. Острог : Видавництво Острозького Національного університету, 2012. С. 113–116.
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати цю статтю:
Музика, І. (2018). КОНЦЕПЦІЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ АКАДЕМІКА О. О. МАЛИНОВСЬКОГО: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 108-116. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/265
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень