ВІКТОР РЕЙНБОТ – МІНІСТР УРЯДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО


  • В. Чисніков
Ключові слова: В. Є. Рейнбот, Українська Держава, уряд, Гетьман П.П. Скоропадський

Анотація

Розглянуто життєвий шлях і службову діяльність відомого правника Віктора Євгеновича Рейнбота (1869–1956 рр.), який у серпні-грудні 1918 р. входив до складу урядів Української Держави спершу як товариш міністра внутрішніх справ, у другому уряді Ф. А. Лизогуба – міністр внутрішніх справ, а за прем’єрства С. М. Гербеля – міністр юстиції, на посаді якого опікувався реформою та законодавчим забезпечення діяльності тюремної системи.

Посилання

1. Чисніков В.М. Рейнбот Віктор Євгенович. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: «Укр. енцикл.». Т. 5 (П-С). 2003. С. 276; його ж. Рейнбот Віктор Євгенович. Енциклопедія історії України: В 10 т. Т. 9 (Прил.–С) (гол. ред. В. А. Смолій та ін. Київ : Наукова думка, 2012. С. 72; його ж. Надії виправдав сповна. Іменем закону. 2012. 12 вересня (№ 38).
2. Чисніков В. М. Рейнбот Віктор Євгенович. Міністерство внутрішніх справ України : події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): У 8-ми томах. Т. 1. Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української держави (1917–1920 рр.) / Авт. кол. М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко, В. М. Чисніков та інші. Київ, 2012. 686 с.
3. Пиріг Р. Я. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського : персональний вимір. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. 518 с.
4. Тимощук О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918 р.) : монографія. Харків, 2000. 462 с.
5. Мараєв В. «Гетьманські рептилії». Як Директорія хотіла попередників під суд віддати. URL : http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/-getmanski-reptiliyi-yak-direktoriya-hotila-poperednikiv-31012019200000.
6. Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год : Сборник документов / Отв. ред. и отв. сост. О. К. Иванцова ; сост. Е. В. Балушкина, Н. В. Григорчук и др. Москва : Политическая энциклопедия, 2014. 1087 с.
7. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 218. Арк. 3-3зв.
8. Скоропадський П. П. Спогади. Київ ; Філадельфія, 1995. 493 с.
9. Винниченко В. Відродження нації. У 3-х частинах. Ч. ІІІ. Київ-Відень, 1920. 542 с.
10. Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1997, т. 6, кн. 1 (Пос–Скр). Москва, 2005. С. 363
Опубліковано
2019-05-19
Як цитувати цю статтю:
Чисніков, В. (2019). ВІКТОР РЕЙНБОТ – МІНІСТР УРЯДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 99-107. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/264
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень