КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ОДЕРЖАВ НЕПРАВОМІРНУ ВИГОДУ


  • I. Zalialova Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, особистість корупціонера, соціально-демографічні ознаки, працівник підприємства, установи чи організації

Анотація

У статті на основі дослідження соціально-демографічних ознак складено кримінологічний портрет особистості злочинця, що вчинив злочин, передбачений ч. 3, 4 ст. 354 Кримінального кодексу України «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації», а саме одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди.

Посилання

1. Гарькавець С. О. Аксіологічний вимір антисоціальної активності особисто-сті в умовах суспільних перетворень. Науковий вісник Львівського державного універ-ситету внутрішніх справ. 2012. № 2 (2). С. 284–292.
2. Мезенцева І. Кримінологічна характеристика особи корупційного злочинця. Науковий часопис Національної академії прокуратури. 2014. № 3. С. 65–71.
3. Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 28. С. 69–78.
4. Голіна В. В., Головкін Б. М., Валуйська М. Ю. та ін. Кримінологія: підруч.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. Харків: Право, 2014. 440 с.
5. Стан корупції в Україні: порівняльний аналіз загальнонаціональних дослі-джень 2007, 2009, 2011 та 2015. Київський міжнародний інститут соціології. – 2015. URL.: http://kiis.com.ua/materials/pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%20 2015%20UKR.pdf.
6. Справа № 523/630/17 Єдиний державний реєстр судових рішень. URL.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64138490
7. Справа № 500/3995/16-к Єдиний державний реєстр судових рішень. URL.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65092430
8. Справа № 635/7207/16-к Єдиний державний реєстр судових рішень. URL.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64384912.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Zalialova, I. (2017). КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ОДЕРЖАВ НЕПРАВОМІРНУ ВИГОДУ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 156-161. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/60
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право