Сучасний стан нормативно-правового забезпечення працівників фінансових установ в Україні


Ключові слова: інвестиційна діяльність; фінансовий моніторинг; юридичні гарантії; юридична відповідальність

Анотація

В статті визначено, що в сфері діяльності фінансових установ існує велика кількість правових актів, які регулюють правовідносини пов’язані із діяльністю працівників фінансових установ, а конкретизованих норм, які б встановлювали працівників фінансових установ як особливу категорію працівників не має. Зроблено висновок, про необхідність прийняття акта, який здійснив регулювання особливостей діяльності працівників фінансових установ, а також систематизував та впорядкував норм, які в тій чи іншій мірі стосуються працівників фінансових установ.

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. ст. 141.
2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 1. ст. 1.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 5–6. ст.30.
4. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Положення від 05.08.2003 № 25 Офіційний вісник України від 05.09.2003. № 34. стор. 66. стаття 1841. код акту 26182/2003.
5. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 29. ст. 238.
6. Питання акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 568. Офіційний вісник України. 2019 р. № 55. стор. 11. стаття 1908. код акта 95132/2019.
7. Кодекс професійної поведінки та етики працівників АТ «Піреус Банк МКБ» URL:https:piraeusbank.ua/i_upload/code%20of%20conduct%20ukr(1).pdf. (дата звернення: 12.12.2019).
8. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національного банку України. URL: https:old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86889 (дата звернення: 12.12.2019).
9. Всеукраїнська асоціація кредитних спілок URL: http:vaks.org.ua/?menu=Finprosvita_normatyvno-pravovi_akty (дата звернення: 12.12.2019).
10. Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки: Розпорядження Держфінпослуг від 11.11.2003 № 116 Офіційний вісник України від 12.12.2003. № 48. стор. 331. стаття 2549. код акту 26937/2003.
11. Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981 Офіційний вісник України від 10.06.2005. № 21. стор. 81. стаття 1146. код акту 32491/2005.
12. Положення про Державний реєстр фінансових установ: Положення Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41 Офіційний вісник України від 03.10.2003. № 38. стор. 193. стаття 2048. код акту 26397/2003.
13. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ: Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590 Офіційний вісник України від 20.08.2004. № 31. стор. 231. стаття 2100. код акту 29660/2004.
14. Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг: Розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 № 183 Офіційний вісник України офіційне видання від 20.02.2004. № 5. стор. 93. стаття 260. код акту 27604/2004.
15. Про довірчі товариства: Декрет КМУ від 17.03.1993 № 23-93 Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. N 19. ст.207.
16. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. N 49. ст.682.
17. Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна: Наказ Фонду державного майна, Мінфіну України, Антимонопольного комітету від 30.08.1995 № 1116/143/7/Н URL: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0327-95/card6#Public.
18. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40-44. ст.356
19. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. N 18. ст. 78
20. Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС «Щодо страхових посередників» (укр/рос): Рекомендації ЄЕС Міжнародний документ від 18.12.1991 № 92/48/ЄЕС. URL: http:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_018
21. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками: Постанова КМУ від 18.12.1996 № 1523 Урядовий кур'єр офіційне видання від 21.01.1997.
22. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. N 47. ст.646.
23. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Положення від 19.02.1994 № 55/94. URL: http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55/94
24. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971. Додаток до N 50.
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Киризлієв, О. (2019). Сучасний стан нормативно-правового забезпечення працівників фінансових установ в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 37-51. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.04
Розділ
Трудове право; право соціального забезпечення