Приполова Л.І. ЩОДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ


ЩОДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

  • Л. І. Приполова Інститут кримінально-виконачої служби
Ключові слова: адаптація, норми міжнародного права, особи, що відбувають покарання, законопроект.

Анотація

Обґрунтовано актуальність проблеми адаптації національного законодавства
до міжнародного в контексті захисту прав осіб, що відбувають покарання
у вигляді позбавлення волі. Зазначено авторів, які займаються цією
проблемою. Проаналізовано суть окремих міжнародно-правових актів. Розглянуто
деякі проекти нормативно-правових актів, розроблені для подолання
проблеми адаптації норм національного права.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук,
викладач кафедри
загально-правових дисциплін
Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Богатирьов І. Г. Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи
України нового типу (інноваційний проект). Інститут кримінально-виконавчої служби.
Київ : 2014. 58 с.
2. Беззуб Є. І. Реформа Державної пенітенціарної служби України: від карального
до реабілітаційного підходу // Центр досліджень соціальних комунікацій : URL:
http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1899:refor
ma-derzhavnoji-penitentsiarnoji-sluzhbi-ukrajini-vid-karalnogo-do-reabilitatsijnogopidkhodu&catid=8&Itemid=350
(дата звернення: 17.01.2018).
3. Європейські пенітенціарні правила : прийнято Комітетом Міністрів 11 січня
2006 року на 952-й зустрічі Заступників Міністрів / БД «Законодавство України» /
Верховна Рада України (ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032
(дата звернення: 17.01.2018).
4. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими : міжнародний
документ : від 30.08.1955 / БД «Законодавство України» / ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212 (дата звернення: 17.01.2018).
5. Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої
служби України : указ Президента України : від 08.11.2012
№ 631/2012 / БД «Законодавство України» / ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631/2012 (дата звернення: 17.01.2018).
6. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації
правового статусу засудженого до європейських стандартів : закон України :
від 08.04.2014 № 1186-18 / БД «Законодавство України» / ВР України. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18 (дата звернення: 17.01.2018).
7. Клименко С. В. Проблеми імплементації міжнародних стандартів щодо виконання
кримінальних покарань у кримінально-виконавче законодавство України.
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. URL:
http://www.pap.in.ua/1_2014/Klymenko_1.pdf (дата звернення: 17.01.2018).
8. Кузьма М. Деякі проблеми впровадження в національне законодавство
України міжнародних стандартів виконання покарань у виді позбавлення волі на
певний строк щодо неповнолітніх. Вісник Львівського університету. Серія юридична.
2017. Вип. 64. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/
viewFile/7315/7318 (дата звернення: 17.01.2018).
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Приполова, Л. (2018). Приполова Л.І. ЩОДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 13-19. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/117
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право