Кріпак А.А. ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ


  • А. А. Кріпак Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: законодавство, покарання, позбавлення волі, ув’язнення, довічне позбавлення волі, строки, тяжкі злочини.

Анотація

Приділено увагу найбільш поширеному виду покарання – позбавленню волі. Охарактеризовано інститут покарання у загальному вигляді та його ме-ту, а також появу ув’язнення на території України та його соціальні функції. Розглянуто загальні положення позбавлення волі у законодавстві України та країн Західної Європи (Італії, Німеччини, Франції) як на певний строк, так і довічно (пожиттєво).

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань
діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Калашник Н. Г., Калашник Н. С. Пентологія: виконання покарань у світі. Запоріжжя : КСК ; Альянс, 2014. 260 с.
2. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III : офіц текст. Київ : Паливода А. В., 2013. 213 с. (Сер.: Кодекси України)
3. Кримінально-виконавчий кодекс України : закон України : від 11.06.2003 № 1129-15 : зі змінами та доп. на 06.02. 2018 : офіц. текст. Київ : Алерта, 2018. 94 с.
4. Загальні тенденції виконання кримінальних покарань в зарубіжних країнах Підручники для студентів онлайн URL: http://stud.com.ua/9016/pravo/zagalni_tendentsiyi_ vikonannya_kriminalnih_pokaran_zarubizhnih_krayinah (дата звернення: 27.01.2018).
5. Кримінальний кодекс Франції : (станом на 1 липня 2000 г.). Юрист-онлайн. URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf (дата звернення: 27.01.2018). 6. Уголовный Кодекс Италии на русском языке. Сlassicsoup : блог. URL: http://classicsoup.weebly.com/blog/ugolovnij-kodeks-italii-na-russkom-yazike (дата зве-рнення: 27.01.2018).
7. Уголовный Кодекс Федеративной Республики Германии : в редакции от 13 ноября 1998 г. по состоянию на 15 мая 2003 г. Сrimpravo.ru : веб-сайт. URL: crimpravo.ru/codecs/germany/2.doc (дата звернення: 27.01.2018).
8. Кримінальне право зарубіжних країн: система і види покарань. Підручники для студентів онлайн. URL: http://stud.com.ua/67818/pravo/sistema_vidi_pokaran (дата звернення: 27.01.2018).
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати цю статтю:
Кріпак, А. (2018). Кріпак А.А. ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 105-114. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/131
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право