Домніч Л. УВ’ЯЗНЕННЯ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В АВСТРАЛІЇ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ


УВ’ЯЗНЕННЯ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В АВСТРАЛІЇ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

  • L. Domnich Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: корінне населення; ув’язнення; система правосуддя; в’язниця; в’язні; насильство.

Анотація

Статтю присвячено виявленню причин і наслідків високого рівня зло-чинності та відповідного збільшення рівня чисельності ув’язнених і засудже-них серед корінного населення Австралії. Досліджено досвід роботи пенітен-ціарної системи штатів Австралії щодо запобігання скоєнню злочинів у зв`язку з відмінністю культури та звичаїв, проаналізовано можливість її ви-користання в Україні.
Подано результати статистичного дослідження й аналізу високого рівня злочинності серед корінного населення Австралії, який різниться в залежнос-ті від віку та статі. Так, в осіб, які закінчували школу, спостерігається менший відсоток схильності до скоєння злочинів. Відображено провал ініціативи що-до вилучення дітей – корінних жителів з їхніх сімей задля нівелювання впли-ву культури аборигенів, що призвело до ще більшого зростання рівня зло-чинності серед аборигенів.
Дослідження досвіду Австралії у сфері виконання та відбування покарань буде корисним для організації роботи Державної кримінально-виконавчої служби України в межах формування необхідного інструментарію задля по-долання ескалації показників рівня ув’язнення серед певної категорії право-порушників, зокрема етнічних меншин. Такі заходи дадуть змогу створити цільові програми, інструктивні матеріали та рекомендації, методичні розроб-ки для персоналу органів пробації й установ виконання покарань для роботи з відповідними категоріями засуджених. Очікуваним результатом таких дій буде зменшення рівня злочинності серед етнічних та національних меншин України.

Біографія автора

Місце роботи автора

магістр права, викладач кафедри гуманітарної підготовки Інституту кримінально-виконавчої служби

Посилання

1. Australian Bureau of Statistics. URL: http://www.abs.gov.au/ausstats/ abs@.nsf/mf/4517.0 (дата звернення: 12.02.2018).
2. Korin Gamadji Institute. Culture is Life. URL: http://www.cultureislife.org/collaborations/korin-gamadji-institute/ (дата звернення: 12.02.2018).
3. About the Commission. Australian Human Rights Commission. URL: https://www.humanrights.gov.au/publications/indigenous-deaths-custody-report-summary (дата звернення: 12.02.2018).
Опубліковано
2018-10-10
Як цитувати цю статтю:
Domnich, L. (2018). Домніч Л. УВ’ЯЗНЕННЯ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ В АВСТРАЛІЇ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 81-88. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/128
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право