Лінік Є. П., Булик І. Л. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ


ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

  • Є. Лінік Національна академія внутрішніх справ
  • І. Булик Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, власність, майно, забезпе-чення права власності, захист майнових прав, антитерористична операція, воєнний конфлікт, реституція, компенсація

Анотація

Досліджується проблема забезпечення й захисту права власності внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного конфлікту та проведення антитерористичної операції на Сході Україні та внаслідок анексії АР Крим і міста Севастополя.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

викладач кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Романюк Я. М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні виклики для України : матеріали міжнародного круглого столу «Гарантії здійснення права власності на його захист в особливих умовах». Вісник Верховного Суду України. 2016. № 7. С. 3–17.
2. Лісова Ю. Правова допомога внутрішньо переміщеним особам. Національна практика. Приклади правових консультацій. Практичний посібник / відп. ред. С. Марущенко ; вступ. слова: А. Вишневський, Г. Христова. Київ : Логос, 2017. 110 с.
3. Белікова С. О. Захист права власності на майно внутрішньо переміщених осіб. Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнародного круглого столу (27.10.2016 р.). Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. 148 с.
4. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 10. Ст. 54.
5. Права на житло, землю та власність (HLP) переміщених та постраждалих від конфлікту громад на сході України. Норвезька Рада у справах біженців (NRC) : офіц.. сайт. URL: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/ Ukraine/housing_land_property/hlp-rights-of-displaced-and-conflict-affected-commmunities-in-eastern-ukraine-january-2016_ua.pdf (дата звернення: 10.01.2018).
6. Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України : від 15.11.2017 № 909-р. /Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб : офіц. сайту URL: http://mtot.gov.ua/5891-2/ (дата звернення: 10.01.2018).
7. Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» : Постанова Правління Національного банку України від 03.11.2014 р. № 699. Офіційний вісник України. 2014. № 99. Ст. 2915.
8. ПриватБанк не повертає кримським переселенцям їхні депозити попри законне рішення суду. Українська Гельсінська група з прав людини : сайт. URL: http://helsinki.org.ua/articles/pryvatbank-nepovertaje-krymskym-pereselentsyam-jihni-depozyty-popry-zakonne-rishennya-sudu/ (дата звернення: 10.01.2018).
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Лінік, Є., & Булик, І. (2018). Лінік Є. П., Булик І. Л. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 47-54. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/124
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право