Славна О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ УКРАЇНИ


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ УКРАЇНИ

  • О. В. Славна Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: права людини, державна влада, дотримання, забезпечення, гарантії, захист

Анотація

Статтю присвячено дослідженню забезпечення прав і свобод людини та
громадянина в Україні в контексті євроінтеграції. Проаналізовано стан дотримання
та забезпечення прав і свобод з урахуванням збройного конфлікту
на території України

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права
та прав людини Національної академії внутрішніх справ

Посилання

1. Курило В. І., Славна О. В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення
прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції : монографія /
за заг. ред. В. І. Курила. Київ : НУБіП України, 2014. 144 с.
2. Конституція України : закон України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості
Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
3. Декларація про державний суверенітет України : прийнята Верховною Радою
Української РСР 16.07.1990 № 55-ХІІ. Відомості Верховної Ради Української Радянської
Соціалістичної Республіки. 1990. № 31. Ст. 429.
4. New Encyclopedia Britannica. Oxford, 1992. URL: https://www.britannica.com/
topic/Encyclopaedia-Britannica-English-language-reference-work/Fifteenth-edition (дата
звернення: 10.01.2018).
5. Права людини в Україні – 2016. Доповідь правозахисних організацій / за
заг. ред.: А. П. Бущенка, О. А. Мартиненка ; Українська Гельсінська спілка з прав людини.
Київ : КИТ, 2017. 230 с.
6. Права людини в Україні в 2017 р.: основні тенденції. URL: http://khpg.org/
index.php?id=1512637453
7. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
/Офіц. сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. URL:
www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2018-1.pdf (дата звернення: 10.01.2018).
Опубліковано
2018-10-09
Як цитувати цю статтю:
Славна, О. (2018). Славна О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІІЇ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 20-26. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/118
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право