ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ


  • Y. Tymoshenko Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: запобіжні заходи, нагляд, застава, арешт

Анотація

Стаття присвячена процесу становлення та розвитку інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України.

Посилання

1. Конституція України від 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 березня 2017р.: (офіц. текст). Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2017. 372 с. (Кодекси України).
3. Уставъ уголовного судопроизводства. Изд. ХІІ-е (Св. зак. 1864 г. Т. XV). 545 с.
4. Інструкція військовому революційному судові: за станом на 5 бер. 1918 р. / Рада народних Міністрів УНР: офіц. вид. Вістник Ради Народних Міністрів УНР. 1918. № 17. С. 2‒4.
5. Уголовно-процессуальный кодекс УССР: сб. узаконений УССР. 1922. № 41. 712 с.
6. Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Официальное издание в редакции 1927 года. Харьков: Юридическое издательство наркомюста УССР, 1927. 126 с.
7. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Вид. 2-е, випр., доп. Київ: Реферат, 2007. 848 с.
8. Уставъ уголовного судопроизводства. Изд. ХІІ-е (Св. зак. 1867 г. Т. XV). 545 с.
9. Об утверждении основ уголовного судопроизводства союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 25 декаб. 1958 г. URL.: http://pravo.levonevsky.org/ ba-za/soviet/sssr6066.htm.
10. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 груд. 1960 р. Відомості Верховної Ради УРСР від 12 січн.1961 р.
11. Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффектив-ность. Казань, 1981. 136 с.
12. Ляхов Ю. А. Новая уголовно-процессуальная політика. Ростов н/Д, 1992. 246 с.
13. Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М.: Проспект, 2009. 140 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Tymoshenko, Y. (2017). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 211-218. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/69
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право