До питання суб'єктів формування та реалізації державної інноваційної політики


Ключові слова: державне регулювання; інноваційна діяльність; формування та реалізація інноваційної політики; інновації

Анотація

У статті досліджується система органів державної влади, уповноважених на формування та реалізацію інноваційної політики в Україні. Розглядається питання розмежування функцій з формування та реалізації інноваційної політики. Пропонується внесення змін до чинного законодавства для покращення правового регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Посилання

1. Попов О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації: Київ : Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, 2019. 342 с.
2. Про затвердження Положення про Комітет по науково-технічному прогресу при Кабінеті Міністрів України: постанова КМУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-92-%D0%BF (дата звернення: 21.12.2019).
3. Положення про Міністерство освіти і науки України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. Офіційний вісник України. 2014. № 95. С. 17.
4. Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838). Офіційний вісник України. 2014. № 77. С. 116.
5. МОН та Мінекономрозвитку домовилися про розподіл повноважень у сфері інновацій. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mon-ta-minekonomrozvitku-domovilisya-pro-rozpodil-povnovazhen-u-sferi-innovacij (дата звернення: 21.12.2019).
6. Положення про директорат інновацій та трансферу технологій. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/direktorati/direktorat-innovacij-ta-transferu-tehnologij (дата звернення: 21.12.2019).
7. Головне управління із забезпечення реалізації державної політики у сферах інноваційної діяльності та трансферу технологій. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya/strukturni-pidrozdili-mon/direktorat-innovacij-ta-transferu-tehnologij (дата звернення: 21.12.2019).
8. Органіграма Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=983e66e6-dfd0-400e-b1b5-d0c6d64a6377&title=StrukturaMinisterstva2019 (дата звернення: 21.12.2019).
9. Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затверджене указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 437/2011. Офіційний вісник України. 2011 р. № 29. С. 188.
10. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013-р. Офіційний вісник України. 2018 р. № 9. С. 64.
References
Popov, O. S. (2019). Naukovo-tekhnolohichna ta innovatsiina polityka: osnovni mekhanizmy formuvannia ta realizatsii. Kyiv: Instytut doslidzhen naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H. M. Dobrova NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Шиян, О. (2019). До питання суб’єктів формування та реалізації державної інноваційної політики. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 126-134. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.12
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право