Тимошенко Ю.П. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ


  • Ю. П. Тимошенко Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: неповнолітній, підозрюваний, запобіжні заходи, тримання під вартою.

Анотація

Розглянуто особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх. Звернуто увагу на процесуальний порядок обрання та застосування до неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проаналізовано сучасне кримінальне процесуальне законодавство та думки науковців.

Біографія автора

Місце роботи автора

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

Посилання

1. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») : міжнародний документ : від 29.11.1985 /БД «Законодавство України» /Верховна Рада Укра-їни (ВР України). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211 (дата звернення: 22.02.2018).
2. Про судоустрій і статус суддів : закон України : від 02.06.2016 URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/61ABE413EF2AB8A0C225804500358691 (дата звернення: 22.02.2018).
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 01.03. 2017 /БД «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 22.02.2018).
4. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року / БД «Законодав-ство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05 (дата звернення: 22.02.2018).
5. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 223-66/0/4-17 від 16.01.2017 «Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх». Закон і Бізнес. URL: http://zib.com.ua/ua/print/127476list_vssu_vid_16012017_223-6604-17_pro_praktiku_zdiysnennya_.html (дата звернення: 22.02.2018).
6. Рішення ЄСПЛ від 27.11.2008 у справі «Свершов проти України» URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_428 (дата звернення: 22.02.2018).
7. Рішення ЄСПЛ від 28.10.1998 у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» URL: https://www.srji.org/resources/search/33 (дата звернення: 22.02.2018).
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Тимошенко, Ю. (2018). Тимошенко Ю.П. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 177-183. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/140
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, ОРД