Міканадзе Г. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ОСОБЛИВІ КАТЕГОРІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У ГРУЗІЇ


  • G. Mikanadze Грузинський Національний університет СЕУ
Ключові слова: пенітенціарна практика, спеціальні категорії, засуджені до довічного позбавлення волі, неповнолітні, іноземні ув’язнені, поведінка, юрисдикція.

Анотація

Проаналізовано грузинську практику умовно-дострокового звільнення спеціальних категорій ув’язнених, зокрема засуджених до довічного позбавлення волі, неповнолітніх, жінок та іноземців. Ці категорії є основними спеціальними категоріями ув’язнених в Грузії. Розглянуто процедури звільнення таких ув’язнених, що мають особливе значення через їхню роль в обмеженні тюремного населення та зниженні негативних наслідків ув’язнення й підтримки реінтеграції ув’язнених. Розглянуто моделі роботи зі спеціальними категоріями ув’язнених у Грузії та деяких європейських країнах. Подано дані про законодавчу базу та практику застосування умовно-дострокового звільнення для особливих категорій засуджених у Грузії та в деяких країнах Європи. Особлива увага звертається на ситуації щодо засуджених до довічного позбавлення волі та вимоги Ради Європи щодо захисту прав людини стосовно цієї категорії ув’язнених, зокрема щодо їх умовно-дострокового звільнення. Наголошено, що Грузія як член Ради Європи зобов’язана також переглянути своє законодавство, що стосується умовно-дострокового звільнення іноземних громадян, відповідно до Європейської конвенції 1964 р. Надано рекомендації державним органам влади Грузії щодо здійснення відповідних заходів та внесення змін у чинне законодавство країни.

Біографія автора

Місце роботи автора

керівник апарату парламенту Грузії, кандидат юридичних наук, професор Грузинського Національного
університету СЕУ

Посилання

1. D. van Zyl Smit, S. Snacken, Principles of European prison law and policy, Oxford University Press Inc. New York, 2009. 316 p.
2. Coyle A. Human Rights Approach to Prison Management. 2nd edt. International Centre for Prison Studies publication. London, 2009. 168 р.
3. 25th General Report of the CPT, 1 January – 31 December 2015, Situation of life-sentenced prisoners, Council of Europe publication, 2016. 73 р.
4. Criminal Code of Georgia, 22.07.1999.
5. Juvenile Justice Code of Georgia, 12.06.2015.
6. Criminal Code of Republic of Moldova, 18.04.2002. Article 71(3).
7. Criminal Code of Republic of Armenia, 18.04.2003. Article 60(2).
8. Padfield N., van Zyl Smit D., Dunkel F. Release from Prison – European Policy and Practice. Devon, UK : Willan Publishing, 2010. 460 p.
9. Murdoch J. The treatment of prisoners. European standards. Council of Europe publishing, 2008. 405 p.
10. Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE I), data by 01.09.2015, Strasbourg, 15 December 2016. URL: www.pc-cp\space\documents\pc-cp(2016)6.
11. Letter from the Ministry of Corrections of Georgia, MOC 41700415021, 02.06.2017.
12. Vinter and Others v. the UK [GC], nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10, 9 July 2013. Also other related cases: Törköly v Hungary, nos. 4413/06 5 April 2011; Čačko v Slovakia, nos. 49905/08, 22 July 2014.
13. Code of Imprisonment of Georgia, 09.03.2010.
14. UN Convention on the Rights of a Child, Article 40(3(a)).
15. General comment No. 10 (2007): Children’s Rights in Juvenile Justice, UN Committee on the Rights of the Child (CRC), CRC/C/GC/10, 25 April 2007. URL: http://www.refworld.org/docid/4670fca12.html
16. World Prison Brief. data, as for 31.01.2017. URL: http://prisonstudies.org/ country/georgia
17. Order of the Minister of Corrections on approval of the number of Parole Boards, Territorial Judgment and Statute of the Parole Board of the Ministry of Corrections of Geor-gia # 138 (19.10.2015).
18. Highest to Lowest – Female prisoners URL: http://www.prisonstudies. org/highest-to-lowest/female-prisoners?field_region_taxonomy_tid=All (31/12/2017)
19. UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), UN Resolution 65/229, 21 December 2010, Rule 63.
20. Commentary to the UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), UNODC, pg. 46.URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ ENG_22032015.pdf
21. Highest to Lowest - Foreign prisoners (percentage of prison population) URL: http://www.prisonstudies.org
22. Council of Europe Recommendation R(84)12 concerning Foreign Prisoners, Preamble.
23. Council of Europe Recommendation CM/Rec(2012)12 concerning Foreign Prisoners.
24. European Committee on Crime Problems (CDPC), Commentary to Recommendation CM/Rec(2012)12 concerning Foreign Prisoners, 06.09.2012.
25. Official data on prison population in Georgia for 2015, Table #32–12, web-site of the Ministry of Corrections of Georgia. URL: http://www.moc.gov.ge/images/temp/ 2017/06/02/d4a8c18689d1447d239ff30b91c5213c.pdf
26. Law of Georgia on Procedure of Execution of Non-custodial Penalties and Proba-tion, 19.06.2007. URL: http://www.probation.gov.ge/admin/editor/ up-loads/files/2016/Law%20on%20Procedure%20of%20Execution%20of%20Non-custodial%20Penalties%20and%20Probation.pdf
27. Commentary to the United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders (The Bangkok Rules), prepared by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 23–29 November 2009, Bangkok, Thai-land, URL: ttps://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_ Rules_ENG_22032015.pdf.
28. Opinions by the Council of Europe experts R. Canton and L. Gandini on the Law on enforcement of non-custodial sentences and probation of Georgia, DG-HL (2010)9, Strasbourg, 2010, para. 21, pg. 6.
Опубліковано
2018-10-11
Як цитувати цю статтю:
Mikanadze, G. (2018). Міканадзе Г. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ОСОБЛИВІ КАТЕГОРІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У ГРУЗІЇ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 115-130. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/132
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право