ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ


  • O. Kotуrlo Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: управління, кримінально-виконавче законодавство, пенітенціарна система, нагляд, контроль, установа виконання покарань

Анотація

В статті зроблено аналіз законодавства України в сфері управління пенітенціарної системи. Досліджено сутність кримінально-виконавчого законодавства, визначено його завдання в ринкових умовах. Обґрунтовано, що особливою проблемою на сьогодні є структура та зміст кримінально-виконавчого законодавства, включаючи основні положення, які регулюються згідно цих джерел.

Посилання

1. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право: навч. посіб. (відповіді на екзаменаційні питання та питання до практичних занять); за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2016. 158 с.
2. Романов М. В. Конспект лекцій з кримінально-виконавчого права / ГО «Хар-ківська правозахисна група». Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. 256 с.
3. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 440 с.
4. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3‒4. Ст. 21.
5. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 30. Ст. 409.
7. Про пробацію: Закон України від 5 лют. 2015 р. № 160-VIII. Відомості Вер-ховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 93.
8. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7‒8. Ст. 50.
9. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовт. 1996 р. № 392/96-вр. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 48. Ст. 263.
10. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 груд. 1994 р. № 264/94-вр. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 52. Ст. 455.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
KotуrloO. (2017). ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 162-169. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/61
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право