ОСОБЛИВОСТІ ПРОБАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)


  • J. Matvieieva Інститут кримінально-виконавчої служби
  • O. Konopatska Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: пробація, служба пробації, неповнолітні засуджені, центри пробації, інспектор пробації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню деяких особливостей пробаційної роботи з неповнолітніми з метою досягнення їхнього виправлення та запобігання рецидиву. Досліджено зарубіжний досвід пробаційної роботи з неповнолітніми, проаналізовано можливість її використання в Україні.

Посилання

1. Актуальні проблеми європейської інтеграції / за ред. Д. Ягунова. Одеса: Вид-во Фенікс, 2011. № 6. С. 146–173.
2. Беца О. Зарубіжний досвід застосування пробації в ювенальній юстиції. Від-новне правосуддя в Україні: щоквартальний бюлетень. 2005. № 1–2. С. 134–146.
3. Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження. Кримінальне право. 2009. № 10. С. 72–75.
4. Обзор законодательства скандинавских и балтийских стран по службе про-бации (уголовному надзору). СПб.: Гражданский контроль, 2005. 243 с. (Серия «Права человека»).
5. Практика виконання альтернативних покарань. Інформаційний бюлетень. № 3; за заг. ред. О. Б. Янчука, С. О. Тимофеєва, Н. Г. Пивовара, М. М. Ковальчука. Київ: ДДУПВП, 2010. 143 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Matvieieva, J., & Konopatska, O. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРОБАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД). Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 244-251. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/50