«Податкова амністія» у правовій державі: зарубіжний досвід, вітчизняні перспективи


Анотація

У науковій статті здійснено авторську спробу критично проаналізувати новели, передбачені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». На підставі активного звернення до попередньої законотворчої роботи та опрацювання відповідного зарубіжного досвіду, спрогнозовані деякі перспективи реалізації в Україні так званої податкової амністії.

Посилання

1. Каменський Д. В. Податкова оптимізація та податкове ухилення у США: особливості відмежування. Держава та регіони. Серія: Право. 2011. № 4. С. 168–173.
2. Каменський Д. В. Питання кримінальної відповідальності за порушення вимог податкової оптимізації в Україні та США. Фінансове право. 2014. № 3. С. 14–17.
3. Каменський Д. Податкова амністія: перспективи для України через призму зарубіжного досвіду. LexInform. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/podatkova-amnistiyaperspektyvy-dlya-ukrayiny-cherez-pryzmu-zarubizhnogo-dosvidu/ (дата звернення: 6.07.2021).
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71231 (дата звернення: 6.07.2021).
5. Що передбачає податкова амністія. Рада ухвалила закон, щоб українці змогли показати свої активи. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57354816 (дата звернення: 6.07.2021).
6. Куницький О. Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв? Deutsche Welle. URL: https://www.dw.com/uk/podatkova-amnistiia-koho-stosuietsia-ta-shcho-prynese/a-57107748 (дата звернення: 6.07.2021).
7. Ross B. Federal Tax Amnesty: Reflecting on the States’ Experiences. The Tax Lawyer. 1986. № 1 (Vol. 40). P. 145–184.
8. Baer K., Le Borgne E. Tax amnesties : theory, trends, and some alternatives. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. 70 p.
9. Castro E., Scartascin C. Imperfect Attention in Public Policy: A Field Experiment During a Tax Amnesty in Argentina. Inter–American Development Bank Publications. URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/ Imperfect_Attention_in_Public_Policy_A_Field_Experiment_during_a_Tax_Amnesty_in_Argentina_en_en.pdf (дата звернення: 06.07.2021).
10. Мовчун С.В. Податкова амністія як засіб легалізації активів. Scientific Collection «InterConf», (34): Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (November 6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. С. 122–125.
11. Олехова О., Матвієнко Н. Податкова амністія в Україні: який іноземний досвід варто врахувати? Вісник. Офіційно про податки. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100025118-podatkova-amnistiya-v-ukrayini-yakiy-inozemniy-dosvid-varto-vrakhuvati (дата звернення: 06.07.2021).
12. Зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до проекту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особам належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету від 28.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71231 (дата звернення: 06.07.2021).

References
Kamenskyi, D. (2011). Podatkova optymizatsiia ta podatkove ukhylennia u SShA: osoblyvosti vidmezhuvannia. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo, 4, 168-173 [in Ukrainian].
Kamenskyi, D. (2014). Pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia vymoh podatkovoi optymizatsii v Ukraini ta SShA. Finansove parvo, 3, 14-17 [in Ukrainian].
Movchun, S (2020). Podatkova amnistiia yak zasib lehalizatsii aktyviv. Scientific Collection «InterConf» (34): Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (November 6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 122-125 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Каменський, Д. (2021). «Податкова амністія» у правовій державі: зарубіжний досвід, вітчизняні перспективи. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 5-16. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.01
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право