ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ


  • T. Ponomarova Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: договір, умови договори, сторони договору, приватний детектив, детективні послуги

Анотація

У даній статті аналізується правове регулювання договору про надання детективних послуг, розглядається правовий статус його сторін, враховуючи новели українського законодавства, а також досліджуються істотні умови такого договору.

Посилання

1. Волинська А. М. Правова доктрина щодо надання детективних послуг. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. №. 12. С. 77‒82.
2. Волинська А. М. Надання детективних послуг за законодавством зарубіж-них країн: позитивний досвід цивільно-правового регулювання. Науковий вісник Уж-городського національного університету. 2016. Вип. 39. Т. 1. С. 41‒46. (Серія: Право).
3. Риженко І. М. Приватна детективна діяльність в Україні в контексті реалі-зації права на особисте життя. Митна справа. 2013. № 1. Ч. 2. Кн. 2(85). С. 385‒389.
4. Соломяна А. В. Детективна діяльність: особливості запобіжного впливу на злочинність. Новітні кримінально-правові дослідження – 2016: зб. наук. пр. / відп. ред. О. В. Козаченко. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 120‒123.
5. Старушкевич А. Детективна діяльність в Україні: поняття, суб’єкти, напря-ми правового регулювання. Право України. 2004. № 12. С. 71‒75.
6. Черков В. О. Приватна детективна діяльність в розвинутих країнах сві-ту. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010. Вип. 2. С. 248‒259.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Ponomarova, T. (2017). ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 106-113. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/47
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право