ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ


  • O. Burlaka Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: сім'ї з дітьми, державна соціальна допомога, допомога при народженні дитини

Анотація

У статті аналізується чинне національне законодавство, що регулює питання призначення і виплати допомоги жінкам у зв'язку з народженням дитини. Автором акцентовано увагу на недосконалості правового регулювання надання допомоги при народженні дитини, проаналізовано його стан до внесення змін Законом «Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні» і після. Внесено пропозиції щодо поліпшення матеріального становища сімей з дітьми.

Посилання

1. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. N 5. ст. 21.
2. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 № 2558-III. Відомості Верховної Ради України. 2001, N 42. ст. 213.
3. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 30. ст. 142.
4. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для не-повнолітніх: Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. N 6. ст. 35.
5. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. N 6. ст. 147.
6. Про дитяче харчування: Закон України від 14.09.2006 № 142-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. N 44. ст. 433.
7. Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності: Указ Пре-зидента України від 28.01.2000 № 113/2000. URL.: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/113/2000
8. Яригіна Є.П. Правові проблеми, пов’язані з виплатами грошової допомоги при народжені дітей. URL.: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/.../Yarigina.pdf‎
9. Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751. URL.: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF.
10. Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для еко-номічного зростання в Україні: Закон України від 27.03.2014 № 1166-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 20‒21. ст. 745.
11. Овдін О. Надання допомоги при народженні дитини як напрям державної демографічної політики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 3(26). С. 152‒161.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Burlaka, O. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 83-90. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/44
Розділ
Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право