МІСЦЕ УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


  • Б. Бернадський
Ключові слова: пенітенціарна система, контррозвідка, Російська імперія, агентура

Анотація

У статті аналізується використання пенітенціарних закладів Російської імперії в забезпеченні її державної безпеки. Розглядаються окремі аспекти опера­тивно-розшукової роботи в місцях позбавлення волі.

 

Посилання

1. Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений в местах лишения свободы. Вестник оперативно-розыскной деятельности. 2005. Специальный выпуск. С. 7–80.
2. Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1 : в 45 т. Т. 6. Санкт-Петербург, 1830. 818 с.
3. Верховский Л. В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Ростов на Дону, 1916. Т. 1. 686 с.
4. Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический розыск и тайная полиция в ХVІІІ веке. Москва : Новое литературное обозрение, 1999. 720 с.
5. Сапронов А. Л. Тюремне ув’язнення в Гетьманщині середини ХVIII століття як фільтр від незнайомців (за матеріалами Стародубського полку). Сторінки історії : збірник наукових праць. 2018. Вип. 46. С. 30–44.
6. Станіславський В. Подорож російського посла Петра Толстого до Туреччини теренами Гетьманщини та Правобережжя у 1702 році: дипломатичні прийоми, дорожні випадки, взаємини із Іваном Мазепою та Семеном Палієм. Соціум. Альманах соціальної історії. 2017. Вип.13–14. С. 287–307.
7. Психология предательства (из воспоминаний «сотрудника»). Былое. 1924. № 27–28. С. 225–237.
8. Центральний державний архів України у м. Києві. Ф. 276. Оп. 1. Спр. 429.
9. Центральний державний архів України у м. Києві. Ф. 2233. Оп. 3. Спр. 32.
10. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 316. Д. 116. Ч. 5.
11. Алфавит полицейских законов, разъяснений и циркуляров / Сост. В. М. Попов. Кобеляки, 1913. 730 с.
12. Из истории русской контрразведки: сборник документов / Сост. И. Никитинский. Москва : ГАУ НКВД СССР, 1946. 353 с.
13. ЦДІА України у м. Києві. Ф. 1335. Оп. 3. Спр. 200.
14. Устинов С. М. Записки начальника контр-разведки. Белград: Свесловенска книжара, 1922. 148 с.
15. ЦДІА України у м. Києві. Ф. 361. Оп. 1. Спр. 896.
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати цю статтю:
Бернадський, Б. (2018). МІСЦЕ УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 77-84. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/261
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень