ГРОМАДСЬКИЙ ВПЛИВ НА ПЕНІТЕНЦІАРНУ СИСТЕМУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСИЛЬВАНСЬКОГО ТЮРЕМНОГО ТОВАРИСТВА)


  • М. Колодяжний
Ключові слова: пенітенціарні системи, Пенсильванське тюремне товариство, квакери, система одиночного утримання

Анотація

У статті розглянуто діяльність Пенсильванського тюремного товариства – однієї з найстаріших громадських організацій США, що упродовж 230 років здійснює пенітенціарну опіку засуджених, окреслено його внесок у формування пенсильванської тюремної системи, простежено еволюцію форм громадського впливу на в’язничну систему штату, визначено основні аспекти діяльност товариства на сучасному етапі.

Посилання

Васильева С. А. Идеология квакеров и возникновение филадельфийской системы тюремного содержания. Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2015. № 4 (49). С. 64–74.
Турчина О. С. Громадський вплив як один з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених : дис канд. юрид. наук : 12.00.08; Харків. нац. ун-т внутр.справ. Харків, 2018. 217 с.
Пальченкова В. М. Трансформація громадського контролю за виконанням покарань: історико-правовий аналіз : монографія. Запоріжжя : Акцент, 2013. 523 c.
Квакерская вера и практика. Книга христианской дисциплины Годового Собрания Друзей (квакеров) в Британии. П. 23.95. URL: http://quakers.ru (дата звернення: 04.11.2018).
Pennsylvania Prison Society. Henderson C. R. Papers. [Box 2, Folder 10]. Special Collections Research Center, University of Chicago Library. URL: https://socialwelfare. library.vcu.edu/corrections/pennsylvania-prison-society/ (дата звернення: 08.11.2018).
Meskell M. W. An American Resolution: The History of Prisons in the United States from 1777 to 1877. Stanford Law Review. Vol. 51. № 4. P. 839–865 URL: http://www.jstor.org/stable/1229442 (дата звернення: 04.11.2018).
The Historical Society of Pennsylvania. Collection 1946; Pennsylvania Prison Soci- ety Records, 1787–1966, n.d., 1 box, 29 vols., 5 lin. feet. URL: https://hsp.org/sites/ default/files/legacy_files/migrated/findingaid1946prisonsociety.pdf. (дата звернення: 09.11.2018).
The Journal of Prison Discipline and Philanthropy. Philadelphia Society for All¬evi- ating the Miseries of Public Prisons, Pennsylvania Prison Society. January. 1886. URL: https://archive.org/details/journalprisondi06socigoog/page/n8 (дата звернення: 04.11.2018).
Considine K. «The Tragedy of the Penitentiary»: The Philadelphia Society for Alle- viating the Miseries of Public Prisons and the Formation of the Eastern State Penitentiary. Concept. 2009.Vol. 32. P. 1–14.
Teeters N. K. The Pennsylvania Prison Society. A Century and a Half of Penal Re- form. Journal of Criminal Law and Criminology (1931–1951). Vol. 28. № 3. P. 374–379.
DePuy LeRoy B. The Triumph of the «Pennsylvania System» at the State's Penit¬en- tiaries. Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies. Vol. 21. №. 2 (April, 1954). URL: ht-tps://ia801608.us.archive.org/10/items/triumphofpennsyl00depu/triumphofpennsyl00 depu.pdf (дата звернення: 09.11.2018).
Johnston N. Prison Reform in Pennsylvania. The Pennsylvania Prison Society si¬nce 1787. URL: http://media.wix.com/ugd//4c2da0_41bed342ea390827839e1ffa4b3dca97.pdf (дата звернення: 04.11.2018).
Barnes H. E. The evolution of penology in Pennsylvania : a study in American so- cial history. 1927. 414 p.
Dammer Harry R. Religion in Corrections. Encyclopedia of Crime and Punishm¬ent. Vol. 3. 2002. P. 1375. URL: http://www.scranton.edu/faculty/dammerh2/ency- religion.shtml (дата звернення: 04.11.2018).
Michel L. Pennsylvania Prison Society. Encyclopedia of Greater Philadelphia. URL: https://philadelphiaencyclopedia.org/archive/pennsylvania-prison-society (дата звернення: 10.11.2018).
Bringing Light. Pennsylvania Prison Society. 2018 Annual Report. 13 р.
Pennsylvania Prison Society: офіційний сайт. URL: http-s://www.prisonsociety. org/ (дата звернення: 10.11.2018).
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати цю статтю:
Колодяжний, М. (2018). ГРОМАДСЬКИЙ ВПЛИВ НА ПЕНІТЕНЦІАРНУ СИСТЕМУ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСИЛЬВАНСЬКОГО ТЮРЕМНОГО ТОВАРИСТВА). Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 30-40. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/256
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень