Конструювання історичного минулого органів державної влади та управління крізь призму сучасних інституційних змін


  • А. Шевченко

Анотація

Рецензія на кн.: Дудченко О. С. Конституційно-правові засади створення й функціонування органів державної влади та управління радянської України в 1920-х – першій половині 1930-х років: монографія; за заг. ред. д. ю. н., професора Г. В. Лаврик. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 405 с.

Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Шевченко, А. (2021). Конструювання історичного минулого органів державної влади та управління крізь призму сучасних інституційних змін. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 184-185. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.18