Виборча реформа 2020 в Україні


Анотація

У статті здійснено аналіз основних змін, які стосуються організації, підготовки і проведення парламентських, президентських і місцевих виборів. Окреслено основні зміни виборчого законодавства, зокрема скасування змішаної виборчої системи для парламентських виборів, запровадження системи «єдиного неперехідного голосу», позбавлення кандидатів у народні депутати України права на самовисування, зміна грошової застави. Також обґрунтовано важливість впровадження ґендерної квоти задля дотримання конституційних принципів рівності виборів та рівності прав чоловіка й жінки. Визначено, що Виборчий Кодекс України містить низку прогресивних норм, які з одного боку здатні удосконалити порядок підготовки, організації і проведення виборів в Україні, а з іншого – породжують нові виклики для теорії та практики. Зроблено висновок, що наявність єдиного нормативно-правового акту, який регулюватиме порядок підготовки, організації і проведення виборів забезпечить стабільність та єдність виборчого законодавства, усуне юридичну і практичну невизначеність. У процесі подальшого удосконалення законодавства про вибори пропонується скасовувати застарілі та неефективні норми, не включати до Кодексу загальні норми, які не є його предметом, аналізувати досвід і взірцеву практику зарубіжних країн та апелювати до неї.

Посилання

1. Виборчий кодекс України від 01 січня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 (дата звернення: 20.04.2020).
2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 24.04.2020).
3. Мельниченко проти України: Рішення Європейського суду з прав людини N 17707/02 від 19 жовтня 2004 р. «URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_352 (дата звернення: 25. 04. 2020).
4. Закон України «При вибори народних депутатів України» від 17 грудня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 (дата звернення: 23.04.2020).
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 25.04.2020).
6. Федоренко В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України: збірник наукових праць / за ред. О. В. Скрипнюка. Київ : Видавництво «Ліра–К», 2013. 170 с.
7. Щодо проекту Виборчого Кодексу Верховної Ради України: Висновок Венеціанської Комісії від 20 грудня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a39 (дата звернення: 27. 04. 2020).

References
Fedorenko, V. L. (2013). Pitannya teoriyi konstitucijnogo prava i modernizaciyi Konstituciyi Ukrayini: zbirnik naukovih prac. Kiyiv: Vidavnictvo «Lira–K» [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Павшук, К., & Дзюба, Я. (2020). Виборча реформа 2020 в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 145-152. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.15
Розділ
Конституційне правo; муніципальне право