Суб’єкти військового управління як інституції забезпечення інформаційної безпеки України


Ключові слова: суб’єкти військового управління, інформаційна безпека України, інформаційний суверенітет, захист інформації

Анотація

У статті на основі аналізу правового статусу суб’єктів військового управління України виокремлено спеціальні повноваження суб’єктів військового управління у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, убезпечення національного інформаційного простору від інформаційних диверсій та інших недоброзичливих дій, що можуть призвести до негативних наслідків

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 25.02.2017 р. № 47/217. Офіційний вісник Президента України. 2017. № 5. С. 15.
2. Тищенко М. М., Богуцький В. В., Григоренко Є. І. Військова адміністрація : навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Тищенка. 2-ге вид., переробл. та доп. Харків : Право, 2014. 364 с.
3. Конституція України : офіц. текст. Київ : Алерта, 2019. 80 с. Ст. 141.
4. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. Ст. 237.
5. Тарасенко К. В. Компетенція, форми і методи діяльності та відповідальність Ради національної безпеки і оборони України. Форум права. 2012. № 2. С. 681.
6. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.
7. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України. постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 671. Офіційний вісник України. 2014. № 97. Ст. 2796.
8. Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 30.01.2019 р. № 23/2019. Офіційний вісник Президента України. 2019. № 13. Ст. 468.
9. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 23.02.2006 р. № 3475-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 258.
10. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 382.
11. Верхогляд В. О. Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадянського суспільства. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 4 (51). Ч. 2. С. 75–80.
12. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 878.
13. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98 – ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 35. Ст. 236.
14. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. № 2331-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 19. Ст. 94.
References
Tishenko, M. M., Boguckij, V. V., Grigorenko, Ye. I. (2014). Vijskova administraciya: navch. posib. Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
Tarasenko, K. V. (2012). Kompetenciya, formi i metodi diyalnosti ta vidpovidalnist Radi nacionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini. Forum prava, 2, 681 [in Ukrainian].
Verhoglyad, V. O. (2010). Prioritetni funkciyi i povnovazhennya SBU ta yih spivvidnoshennya u vzayemodiyi zi strukturami gromadyanskogo suspilstva. Visnik Harkivskogo nacionalnogo universitetu vnutrishnih sprav. 2010. № 4 (51), 2, 75–80.
Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати цю статтю:
Яковлєв, П. (2019). Суб’єкти військового управління як інституції забезпечення інформаційної безпеки України. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 74-82. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2019.4.07
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право