Проблемні питання правового регулювання психологічної реабілітації військовослужбовців та учасників бойових дій


Анотація

Незважаючи на наявність в українському законодавстві низки нормативно-правових документів, які регулюють питання здійснення реабілітації військовослужбовців, що отримали поранення або психологічні травми під час бойових дій, чинне законодавство України на сьогодні не в змозі у повному обсязі забезпечити проведення належного рівня комплексної реабілітації таких військовослужбовців. Даний науковий матеріал розкриває низку проблемних питань з цього напряму, які існують в чинному законодавстві України та пропонує власне бачення вирішення нагальних потреб та неузгодженостей в адміністративно-правовому полі.

Посилання

1. Військово-медична доктрина України (Проєкт). О.І. Затинайко, Г. В. Мясников. Новости. Медицины и фармации в Украине. 2014. № 19. С. 3–5.
2. Збереження працездатності військовослужбовців керівного складу різного віку, які працюють в умовах постійної дії стрес-чинників: метод. реком. В. В. Кальниш, Е. М. Хорошун, А. Ю. Салієв, А. В. Швець, А. Ю. Кіх. Київ, 2016. 36 с.
3. Система реабілітації військовослужбовців з бойовою нейротравмою в Збройних Силах України / Стеблюк В.В., Проноза-Стеблюк К.В. Med&Psy Rehab: Матеріали міжнародного конгресу з медичної і психологічної реабілітації (м. Київ, 30-31 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 84– 86.
4. Иванов А. Л. Психологические последствия участия военнослужащих в боевых действиях в Чеченской республике и их медикопсихолого-социальная коррекция в условиях Всеармейского реабилитационного центра. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 2003. №4. С. 32-44.
5. Иванов А. Л., Жуматий Н. В. Психологическая реабилитация военнослужащих, получивших тяжелые ранения и увечья в Чеченской Республике методом психоаналитического консультирования и психодрамы. Материалы V Всероссийской научно-практической по психотерапии и клинической психологии «Душевное здоровье человека - здоровье нации», Изд-во Института Психотерапии, 2002. 280 с.
6. Посттравматическое стрессовое расстройство URL : https://ru.wikipedia.org
7. Людские потери во Вьетнамской войне URL : https://ru.wikipedia.org
8. Інтернет-видання «Ліга-нет». Інтерв’ю А. Матіоса. URL : https://news.liga.net/society/news/matios-ozvuchil-ujasayuschuyu-statistiku-neboevyh-poter-v-vsu.
9. В поисках смысла / сост. А. Е. Мачехин. Изд. 2–е, перераб. и доп. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 912 с.
10. Конституція України URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
11. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text.
12. Наказ командувача Національної гвардії України від 25.09.2014 № 303 «Про вдосконалення організації морально-психологічного забезпечення участі військових частин (підрозділів) Національної гвардії України в проведенні заходів антитерористичної операції».
13. Указ Президента України від 18 березня 2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150/2015#Text.
14. Розпорядження КМУ від 31 березня 2015 № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/359-2015-%D1%80#Text.
15. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2015 № 650 «Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0803-15#Text.
16. Постановою КМУ від 28 жовтня 2015 року № 878, «Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text.
17. Наказ МО України від 09.12.2015 № 702 «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)» URL : https://www.mil.gov.ua/content/gsc_orders/MOU2015_702.pdf.
18. Наказ МО України від 09.12.2015 № 703 «Про затвердження переліків медичних показань та протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил України» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1681-15#Text.
19. Наказ МО України від 04.11.2016 № 591 та від 17.07.2018 № 337 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторнокурортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1538-16#Text.
20. Наказ МОЗ України від 19.06.2015 № 351 «Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції» URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0351282-15#Text.
21. Наказ МОЗ України від 23.02.2016 № 121 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі» URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ25625.html.
22. Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#Text.
23. Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 475-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475-2017-%D1%80#Text.
24. Постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності» URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#Text

References
Vijskovo-medichna doktrina Ukrayini (Proyekt). (2014) O. I. Zatinajko, G. V. Myasnikov. Novosti. Mediciny i farmacii v Ukraine, 19, 3–5.
Steblyuk, V. V., Pronoza-Steblyuk, K. V. (2017). Sistema reabilitaciyi vijskovosluzhbovciv z bojovoyu nejrotravmoyu v Zbrojnih Silah Ukrayini / Med&Psy Rehab: Materiali mizhnarodnogo kongresu z medichnoyi i psihologichnoyi reabilitaciyi (m. Kiyiv, 30-31 zhovtnya 2017 r.), 84– 86.
Ivanov, A. L. (2003). Psihologicheskie posledstviya uchastiya voennosluzhashih v boevyh dejstviyah v Chechenskoj respublike i ih medikopsihologo-socialnaya korrekciya v usloviyah Vsearmejskogo reabilitacionnogo centra. Vestnik psihosocialnoj i korrekcionno-reabilitacionnoj raboty, 4, 32-44.
Ivanov, A. L., Zhumatij, N. V. (2002). Psihologicheskaya reabilitaciya voennosluzhashih, poluchivshih tyazhelye raneniya i uvechya v Chechenskoj Respublike metodom psihoanaliticheskogo konsultirovaniya i psihodramy. Materialy V Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj po psihoterapii i klinicheskoj psihologii «Dushevnoe zdorove cheloveka - zdorove nacii», Izd-vo Instituta Psihoterapii.
Machehin, A. E. (2005). V poiskah smysla. Izd. 2-e, pererab. i dop. Moskva : OLMA-PRESS.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Ліненко, О. (2021). Проблемні питання правового регулювання психологічної реабілітації військовослужбовців та учасників бойових дій. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 157-167. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.14
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право