Щодо поняття кримінального правопорушення


Анотація

Стаття присвячена загальним проблемам неузгодженості національного законодавства у плані термінології і тлумачення окремих ключових понять кримінального права.

Посилання

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 22.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#n125.
3. Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства україни від 12.03.2019 № 118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0593-19/ed20190312#n32.
4. Про імплементацію статті 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), та про встановлення дозволів на експорт і заходів щодо імпорту та транзиту вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї: РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 258/2012 від 14 березня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-12/ed20120314#n61.
5. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну від 21.05.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/897_001.
6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 8. 896 с.
7. Суспільна небезпечність діяння – фундаментальна ознака поняття «кримінальне правопорушення». URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/suspilna-nebezpechnist-diyannya-fundamentalna-oznaka-ponyattya-kryminalne-pravoporushennya/
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Круглов, О. (2021). Щодо поняття кримінального правопорушення. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 24-32. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.03
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право