Притулки для арештантських дітей у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ століття


Анотація

У статті досліджуються особливості становлення та розвитку притулків для арештантських дітей у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. На основі архівних документів та інших матеріалів проводиться реконструкція та аналіз діяльності й розвитку регіональних притулків для дітей ув’язнених. Розглянуто історичний досвід надання соціальної допомоги дітям, які потрапили в складні життєві умови і тимчасово могли перебувати під опікою кваліфікованих та турботливих людей.

Посилання

1. О дозволении помещать в Приказы Общественного Призрения малолетних арестантских детей. Закон 12620. ПСЗ Российской империи 1825-1881. Т. 14. 1839.
2. Мачулин Л. История тюремного Харькова (1668–1917 гг.). Харьков, 2005. 206. с.
3. ЦДІАК України. Ф. 12, Оп. 1, спр. 175, арк. 14.
4. Мачулин Л. История тюремного Харькова (1668–1917 гг.). Харьков, 2005; Батчаева М. К. Санкт-Петербургский «Дамский попечительный о тюрьмах комитет» и его региональное Ставропольское отделение в 1819-1890 гг. ХIХ в. 2008; Бабушкин А. Попечительство о тюрьмах — российская историческая традиция. Преступление и наказание. 1994. № 7; Иванова Г. Женщины в заключении (историко-правовой аспект). URL: http://www.owl.ru/library/042t.htm 5 (дата звернення: 12.08.2020).
5. ЦДІАК України. Ф. 442, Оп. 639, спр. 640, арк. 2, 5.
6. Устав состоящего под Высочайшим покровительством Киевского приюта для арестантских детей. ЦДІАК України. Ф. №. 442, Оп. 641, спр. 290, арк. 5–7.
7. ЦДІАК України. Ф. 442, Оп. 641, спр. 290, арк. 1–2.
8. Киевский Патронат (О-во покровительства лицам, освобожденным из мест заключения г. Киева). Отчет за 1911 год. Типография 1-й Киевской артели печ. Дела, Трехсвятительская, 5. 1912.
9. ЦДІАК України. Ф. 442, Оп. 636, спр. 48, арк. 1-93.
10. ЦДІАК України. Ф. 707, Оп. 259, спр. 77, арк. 1-170.
11. ЦДІАК України. Ф. 385, Оп. 1, спр. 2691, арк. 270.
12. Киевский Патронат (О-во покровительства лицам, освобожденным из мест заключения г. Киева). Отчет за 1912 год. Типография 1-й Киевской артели печ. Дела, Трехсвятительская, 1912.
13. Киевский Патронат (О-во покровительства лицам, освобожденным из мест заключения г. Киева). Отчет за 1914 год. Типография 1-й Киевской артели печ. Дела, Трехсвятительская, 5. 1915.
14. Киевский Патронат (О-во покровительства лицам, освобожденным из мест заключения г. Киева). Отчет за 1915 год. Типография 1-й Киевской артели печ. Дела, Трехсвятительская, 5. 1916.

References
Machulin, L. (2005) Istoriya tyuremnogo Khar'kova (1668–1917 gg.). Khar'kov [in Russian].
Batchayeva, M. K. (2008) Sankt-Peterburgskiy «Damskiy popechitel'nyy o tyur'makh komitet» i yego regional'noye Stavropol'skoye otdeleniye v 1819-1890 gg. ХIХ [in Russian].
Babushkin, A. (1994) Popechitel'stvo o tyur'makh – rossiyskaya istoricheskaya traditsiya. Prestupleniye i nakazaniye, 7 [in Russian].
Ivanova, G. Zhenshchiny v zaklyuchenii (istoriko-pravovoy aspekt). URL: http://www.owl.ru/library/042t.htm 5 (accessed: 12.08.2020) [in Russian].
Опубліковано
2020-12-06
Як цитувати цю статтю:
Самойленко, О. (2020). Притулки для арештантських дітей у Києві наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (3), 13-23. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.3.02
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень