Формування правових засад діяльності, пов’язаної із запобіганням потрапляння до засуджених, позбавлених волі, заборонених предметів: історія та сучасність


Анотація

У статті, на підставі результатів вивчення історичних наукових джерел та нормативно-правових актів, що стосуються запобігання потрапляння до засуджених, позбавлених волі, заборонених предметів, виведені періоди їх виникнення, розвитку та функціонування у сучасних умовах, а також встановлені закономірності їх реалізації у кримінально-виконавчій діяльності України.

Посилання

1. Клюєв О. М., Судаков О. Є. Оцінка ефективності і стимулювання результатів діяльності оперативних підрозділів і підрозділів карного розшуку. Вісник університету внутр. справ. 1996. Вип. 1. С. 130–137.
2. Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець І. С. Кримінально-виконавче право України : навч. посібник / за ред. проф. А. Х. Степанюка. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 624 с.
3. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 3-е, исправ., перераб. Москва : Мартин, 2010. 704 с.
4. Про діяльність підрозділів охорони, нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ у 2011 році : інформ. бюлетень. Київ : ДПтС України, 2011. Кн. 1. 69 с.
5. Про Майдан 2013-2014 рр. Незламні / уклад. Медвідь В. Луцьк : Твердиня, 2014. 122 с.
6. Про стан правопорядку, ізоляції та нагляду, діяльність підрозділів охорони, пожежної безпеки та воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України у 2016 році : інформ. бюлетень. Київ : Департамент Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України, 2017. 34 с.

References
Kliuiev, O. M., Sudakov, O. Ye. (1996). Otsinka efektyvnosti i stymuliuvannia rezultativ diialnosti operatyvnykh pidrozdiliv i pidrozdiliv karnoho rozshuku. Visnyk un-tu vnutr. sprav, 1, 130–137 [in Ukrainian].
Hel, A. P., Semakov, H. S., Yakovets, I. S. (2008). Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
Bulyko, A. N. (2010). Bolshoi slovar ynostrannykh slov. 35 tysiach slov. Yzd. 3-e, ysprav., pererab. Moskva : Martyn [in Russian].
Опубліковано
2020-05-27
Як цитувати цю статтю:
Коваленко, В., & Махніцька, К. (2020). Формування правових засад діяльності, пов’язаної із запобіганням потрапляння до засуджених, позбавлених волі, заборонених предметів: історія та сучасність. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 38-46. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.1.03
Розділ
Актуальна тема номера