ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ТЮРЕМНИЙ ЗАМОК: ДАТА ЗАСНУВАННЯ


  • В. Пальченкова
Ключові слова: Колодники, місто Олександрівськ, Російська імперія, тюремний замок

Анотація

У статті на основі сучасної та дореволюційної літератури, архівних джерел реконструюється історія будівництва Олександрівського тюремного замку, який знаходився на території повітового міста Олександрівськ Катеринославської губернії, нині місто Запоріжжя.

Посилання

1. Новицький Я. П. История г. Александровска в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии (1770–1806 гг). Новицький Я. Твори у 5-ти томах. Т. 1. Запоріжжя. ПП «АА Тандем». 2007. С. 184–303.
2. Молдaвcький В. Л. Зміни в етнічному складі населення Запорозьких Вольностей за часів будівництва Нової Дніпровської лінії укріплень. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Південної України. Зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. C. 125–127.
3. Карпенко В. А., Кравчук П. П. З історії місць ув’язнення Запорізького регіону. Запоріжжя : 38 с.
4. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1 (1762–1825). 3-е изд. Москва : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1960. 386 с.
5. Краинский Д. В. Материалы к исследованию истории русских тюрем в связи с историей учреждения общества попечительного о тюрьмах. Чернигов : Типография губернского земства, 1912. 133 с.
6. Именной, данный Малороссийскому генерал-губернатору князю Куракину «О устроении острогов по Малороссийским губерниям; о разделении колодников на три разряда и о назначении особого режима содержания». ПСЗ-1. Т. XXVII (1802–1803). № 20728.
7. О строении тюремных замков во всех губерниях по планам высочайше утвержденным для Малороссийской губерний. ПСЗ-1. Т. XXХ (1808–1809). № 22963.
8. О планах уездных тюремных замков. ПСЗ-1. Т. XXХVII (1820–1821). № 28617.
9. О постройке в уездных городах тюремных помещений, сообразно с приложенным планом. ПСЗ-1. Т. XXХVIII (1822–1823). № 29342.
10. Новицький Я. П. Город Александровск в 1837 году. Статистическое описание по архивным данным. Новицький Я. Твори у 5-ти томах. Т. 1. Запоріжжя. ПП «АА Тандем». 2007. С. 312-323.
11. Рев’яквін С. Д. Історія запорізьких в’язниць 1806–2016 рр. Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. 818 с.
12. Новицький Я. П. Статистико-экономическое состояние гор. Александровска и уезда по архивным данным 1829 года. Новицький Я. Твори у 5-ти томах. Т. 1. Запоріжжя. ПП «АА Тандем». 2007. С. 304–311.
13. Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию. Часть первая. Очерки Днепра. СПб : Типография Морского министерства, 1861. 465 с.
Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати цю статтю:
Пальченкова, В. (2018). ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ТЮРЕМНИЙ ЗАМОК: ДАТА ЗАСНУВАННЯ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 55-62. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/10.34015/2523-4552.2018.4.03
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень