Новий погляд на звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні кримінальні правопорушення


Анотація

 У публікації по-новому оцінено питання укладення угоди у кримінальному провадженні про корупційні правопорушення з узгодженням звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обґрунтовується доцільність застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за цей вид кримінального правопорушення. Авторка, відійшовши від своєї раніше висловленої позиції, наводить аргументи, спираючись на рішення Європейського суду з прав люди, чому варто застосовувати цей інститут у разі вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Також ставиться під сумнів законодавчі положення щодо виключення застосування не тільки звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні кримінальні правопорушення, а й низки інших норм, які нині неможливо використати за вчинене корупційне правопорушення.

Посилання

Список використаних джерел
1. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України». URL: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini/analitichna-dopovid-do-schorichnogo-poslannya-prezidenta-4 (дата звернення 16.07.2021).
2. Книженко О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та укладення угод у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 1 (69). С. 115–121.
3. Рішення Європейського суду з прав людини від 11 квітня 2013 року у справі «Вєренцов проти України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text (дата звернення 16.07.2021).
4. Рішення Європейського суду з прав людини від від 15 листопада 1996 року у справі «Кантоні проти Франції» URL: http://docs.pravo.ru/document/view/19382476/ (дата звернення 16.07.2021).
5. Рішення Європейського суду з прав людини від 6 травня 2006 року. у справі «Ерґін проти Туреччини» (Ergín v Turkey». URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-75327%22]} (дата звернення 16.07.2021).
6. Рішення Європейського суду з прав людини від 29 березня 2009 у справі «Ашур проти Франції». URL: http://docs.pravo.ru/document/view/19382556/ (дата звернення 16.07.2021).
7. Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2003. 207 с.
References
Knizhenko, O. (2015). Zvilnennya vid vidbuvannya pokarannya z viprobuvannyam ta ukladennya ugod u kriminalnomu provadzhenni shodo korupcijnih zlochiniv. Visnik Luganskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav imeni E. O. Didorenka, 1 (69), 115–121.
Knizhenko, O. O. (2003). Zvilnennya vid vidbuvannya pokarannya z viprobuvannyam za kriminalnim pravom Ukrayini: dis. ... kand. yurid. nauk. Harkiv.
Опубліковано
2021-10-20
Як цитувати цю статтю:
Книженко, О. (2021). Новий погляд на звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні кримінальні правопорушення. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (2), 17-23. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2021.2.02
Розділ
Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право