Нагальні проблеми та перспективи розвитку електронного судочинства в Україні


Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем електронного судочинства в Україні. Виконано огляд загальних проблем інформатизації суспільства та перспектив впровадження електронного правосуддя. Досліджено процес трансформації юридичної діяльності з усталеної системи до комунікаційної моделі, що передбачає оптимізацію бюрократичної процедури та підвищення ефективності судочинства. Проаналізовано вплив пандемії COVID-19, та пов’язаних з нею карантинних обмежень на прискорення процесів розвитку та впровадженню у судову практику сучасних телекомунікаційних технологій. Обґрунтована неможливість судочинства залишатися осторонь новітніх технологій у сучасних реаліях, а тому розвиток електронного судочинства є вагомим фактором забезпечення доступності, прозорості та ефективності правосуддя. Окремо досліджено питання запровадження «електронного суду» як самостійної унікальної форми судового процесу, що забезпечують повний цикл розгляду судової справи в електронному форматі. Доведено існування численних ризиків функціонування інформаційного середовища, але вони жодним чином не зменшують значення інформаційних технологій у вдосконаленні державних інститутів.

Посилання

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1618-15/conv#Text (дата звернення: 20.09.2020).
2. Про затвердження Тимчасового регламенту надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження: ДСА України; Приказ, Регламент от 07.11.2016 № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0227750-16/conv#n17 (дата звернення: 20.10.2020).
3. Multiannual European E-Justice Action Plan 2014-2018. Official Journal of the European Union: June 14, 2010. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN (дата звернення: 21.09.2020).
4. Концепція електронного суду України: концепція / Державне підприємство «Інфор¬маційні судові системи». Київ, 2012. URL: https://ukbs.org.ua/files/koncept_digital_ukr.pdf (дата звернення: 21.09.2020).
5, 6, 7. Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рада суддів України; Решение, Положение, Распоряжение [...] от 26.11.2010 № 30. Дата оновлення: 17.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr030414-10/conv?lang=ru#Text (дата звернення: 22.10.2020).
8. Суд: встать, робот идёт: в российские суды посадят роботов-стенографистов. Российская газета - Федеральный выпуск № 274 (7737) от 05.12.2018. URL: https://rg.ru/2018/12/05/v-rossijskie-sudy-posadiat-robotov-stenografistov.html (дата звернення: 22.10.2020).
9. Участники судебного процесса смогут получать информацию о деле у автоматического голосового помощника. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). URL: http://iac.cdep.ru/index.php?id=9&item=213 (дата звернення: 22.09.2020).
10. У Китаї вперше провели судове засідання, на якому функцію судді виконував ШІ. Інтелектуальні машини. URL: https://www.everest.ua/u-kytayi-vpershe-provely-sudove-zasidannya-na-yakomu-funkcziyu-suddi-vykonuvav-shi/ (дата звернення: 22.10.2020).
11. Goodman B., Harder J. Four areas of legal ripe for disruption by smart startups. ABA Journal. December 16, 2014. № 12. URL: https://www.lawtechnologytoday.org/2014/12/smart-startups/ (дата звернення: 22.10.2020).
12. Predicting justice: what if algorithms entered the courthouse? The Conversation. April 24, 2018 URL: https://theconversation.com/predicting-justice-what-if-algorithms-entered-the-courthouse-91692 (дата звернення: 22.10.2020).
13. Бирюков П. Н. Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта. Международное и европейское право. 2019. № 3. С. 331.
14. Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях: принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страсбург, 3-4 декабря 2018 года). С. 8. URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 (дата звернення: 23.10.2020).

References
Goodman, B., Harder, J. (2014). Four areas of legal ripe for disruption by smart startups. ABA Journal, 12.
Biryukov, P. (2019). Deyatelnost SShA v sfere ispolzovaniya iskusstvennogo intellekta. Mezhdunarodnoe i evropejskoe pravo, 3, 331–335 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Зур’ян, В. (2021). Нагальні проблеми та перспективи розвитку електронного судочинства в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 173-181. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.16
Розділ
Трибуна молодого вченого