Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих податків


Анотація

Досліджується проблематика недоліків, які притаманні непрямим податкам та шляхи їх вдосконалення та подолання, в тому числі на прикладі іноземних країн.

Посилання

1. Managing indirect tax controversy. Dealing with audits and disputes. Executive summary. EY Global. 2015. URL: https://cdn.ey.com/echannel/gl/en/services/tax/VAT--GST-and-other-sales-taxes/indirect-tax-controversy/ey-TL-exec-summary-2015.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
2. Why indirect taxes are the next frontier in controversy. EY Global. 2019. URL: https://www.ey.com/en_gl/tax/why-indirect-taxes-are-the-next-frontier-in-controversy дата звернення: 20.10.2020).
3. Макарчук Р. Проблеми впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Взгляд юриста. Юридический блог компании Jurimex. 2014. URL: http://jurblog.com.ua/2014/09/problemi-vprovadzhennya-sistemi-elektronnogo-administruvannya-podatku-na-dodanu-vartist/ дата звернення: 20.10.2020).
4. Боровик П. М., Ладиженська В. О. Проблеми акцизногооподаткування в Україні. Економічний вісник Донбасу. № 3 (25). 2011. С. 103–107.
References
Borovik, P. M., Ladizhenska, V. O. (2011). Problemi akciznogoopodatkuvannya v Ukrayini. Ekonomichnij visnik Donbasu, 3 (25), 103–107.
Опубліковано
2021-03-27
Як цитувати цю статтю:
Когут, М. (2021). Шляхи вдосконалення правового регулювання непрямих податків. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 137-143. https://doi.org/https://doi.org/10.34015/2523-4552.2020.4.13
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право