Авторські права

Способи використання Статті:

У відповідності до чинного законодавства України під використанням Статті розуміється:

- відтворення Статті або її окремої частини мовою оригіналу в будь-якій матеріальній формі, в том числі на паперовому і електронному носії в Журналі і/або базах даних Видавця і/або інших осіб, на розсуд Видавця;

- розповсюдження Статті або її окремої частини в складі Журналу і/або базах даних Видавця або інших осіб, на розсуд Видавця, або у вигляді самостійного твору по всьому світу;

- подання Статті до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Статті з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (подання до загального відома, в т.ч. через Інтернет);

- передача (надавати дозвіл на використання Статті і її окремих матеріалів) отриманих за цим Договором прав третім особам.

Надання прав за цим Договором включає право на обробку форми представлення Статті для її використання у взаємодії з комп’ютерними програмами і системами (базами даних), публікації і поширення в машиночитаному форматі та впровадження в системи пошуку (бази даних).

Права та обов’язки автора (співавторів).

Автор зобов’язується:

- подати рукопис Статті у відповідності з Правилами для авторів, опублікованих на сайті Видавця або Журналу;

- у процесі підготовки Статті до публікації: а) вносити в текст Статті виправлення, зазначені рецензентами та прийняті Редколегією Журналу, та/або, при необхідності, на вимогу Видавця доопрацювати Статтю; б) вичитати коректуру (и) Статті в терміни, передбачені графіком виходу Журналу; в) вносити до коректури Статті тільки той мінімум правок, який пов-язаний з необхідністю виправлення допущених в оригіналі Статті помилок;

- не публікувати Статтю в обсязі понад 50% в інших друкованих та/або електронних виданнях мовою оригіналу без згоди Видавця;

- не використовувати у комерційних цілях і в інших виданнях без згоди Видавця електронну копію Статті, підготовлену Видавцем, у випадку його передачі Автору.

Автор (Співавтори) має право:

- Користуватися друкованими або електронним препринтом невиданого рукопису Статті у формі та змісті, прийнятими Видавцем для публікації в Журналі. Такі препринти можуть бути розміщені у вигляді електронних файлів на веб-сайті автора (співавторів) або на захищеному зовнішньому веб-сайті роботодавця автора (співавторів) Статті, некомерційних web-ресурсах відкритого доступу.

Права та обов’язки Видавця.

Видавець зобов’язується:

- опублікувати Статтю у встановлені у видавництві терміни і надати Автору (Співавторам) за його вимогою електронний відбиток Статті після її опублікування, за умови надання Видавцю електронних адрес;

- надати Автору коректуру верстки Статті та внести обґрунтовану правку Автора (Співавторів) в неї;

- забезпечити чинний стандарт поліграфічних робіт та розповсюдження Статті у відповідності з отриманими замовленнями.

Видавець має право:

- при будь-якому подальшому дозволеному використанні Автором (Співавторами) (і/або іншими особами) Журналу та/або Статті (у тому числі будь-якої її окремої частини, фрагменту), вимагати від зазначених осіб посилання на Журнал, Видавця, назву Статті, том, номер Журналу і рік опублікування, зазначених в Журналі;

- розміщувати в ЗМІ та інших інформаційних джерелах попередню і/або рекламну інформацію про майбутню публікацію Статті;

- встановлювати правила (умови) прийому та публікації матеріалів.

Автор надає згоду (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») на оприлюднення інформації про його особисті дані (відомості про авторів) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері науки.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.