Редакційна політика

«Вісник Пенітенціарної асоціації України» – це журнал, що публікується у відкритому доступі і висвітлює актуальні питання аналізу сучасного стану юридичної науки та практики, дослідження правових явищ і наукових концепцій, які мають вплив на юриспруденцію, правоохоронну та правозастосовну діяльність. Розроблення наукових і прикладних рекомендацій у практику діяльності Державної кримінально-виконавчої служби щодо вдосконалення правоохоронної (кримінально-виконавчої) діяльності, а також застосування наробок суміжних наук у процесі ресоціалізації та ефективного управління в діяльності підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби. У цій редакційний політиці викладені принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності видання та критерії, що висуваються до статей. Редакційна політика є обов’язковою для виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами або рецензування матеріалів означає автоматичну згоду з викладеними стандартами. У випадку виникнення питань, пропозицій або скарг необхідно звернутися до редакції.

Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • – об’єктивності та неупередженості у відборі статей з метою їх публікації;
  • – високої вимогливості до якості наукових досліджень;
  • – «сліпого» рецензування статей;
  • – колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • – доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
  • – суворого дотримання авторських прав;
  • – суворого дотримання графіку виходу журналу.