Публікаційна етика

Науковий журнал «Вісник Пенітенціарної асоціації України», приймаючи рішення про публікацію надісланих матеріалів, орієнтується на загальноприйняті етичні принципи публікації наукових матеріалів та на рекомендації Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE), рекомендацій видавництва «Elsevier» і Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII в редакції від 23.03.2017 р.

Обов’язки редакторів

Головний і випусковий редактори наукового журналу особисто несуть відповідальність за прийняття рішення про публікацію роботи. Достовірність роботи і її наукова значущість завжди лежать в основі рішення про публікацію. Редактори обмежуються в оцінці чинними юридичними вимогами щодо наклепу, авторського права, законності і плагіату. Редактори можуть радитися з рецензентами (або членами Редакційної колегії) під час прийняття рішення про публікацію.

Редактори оцінюють інтелектуальний рівень рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів.

Редактори і редакційна колегія зобов’язані без необхідності не розкривати інформацію про прийняті до друку рукописи всім особам за винятком авторів і рецензентів.

Права і обов’язки авторів

Публікація здійснюється за кошти авторів або організацій, які вони представляють. Автори мають право на безкоштовне рецензування своїх статей. Автор не претендує на отримання авторського гонорару.

Автори зобов’язані розкривати у вигляді супровідного листа з інформацією про автора (авторів) можливі відносини з організаціями, які можуть спричинити конфлікт інтересів у зв’язку з поданими в статті матеріалом. Всі джерела фінансування роботи бажано перерахувати в виносці на титульному аркуші.

Автори мають право на добросовісний і відповідальний розгляд своїх матеріалів.

У разі незгоди з результатами рецензування, автор має право на одноразове додаткове рецензування.

Автори гарантують, що їх рукописи є оригінальною роботою, що раніше не публікувалася або яка не перебуває на розгляді в інших часописах, яка не містить елементів плагіату і недобросовісного запозичення.

Зазначений в рукописі авторський колектив включає всіх осіб, які зробили істотний внесок у підготовку матеріалу, а особи, які не брали участі в дослідженні, в ньому не вказані. Авторство рукопису має визнаватися за тими, хто зробив значний внесок у дослідження. Інші учасники незалежних аспектів науково-дослідницької роботи повинні бути визнані або перераховані як учасники, які внесли вклад в роботу. Автор повинен гарантувати, що всі відповідні співавтори включені в рукопис, бачили і схвалили остаточну версію рукопису й погодилися на її публікацію.

Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність відомостей, викладених у статтях, цитатах і т.п. На наукові роботи, які в тій чи іншій мірі вплинули на хід дослідження, вказують коректні бібліографічні посилання.

Автори повинні повідомляти про будь-які помилки, які вони виявлять у своєму рукописі після публікації.

Права і обов’язки редакції

Журнал проводить обов’язкове подвійне сліпе рецензування всіх матеріалів, що надійшли. Редакція стежить, щоби рецензенти і автори статей не перебували в посадових відносинах і представляли різні освітні або наукові організації.

Редакція зобов’язана інформувати авторів про наявні або можливі конфлікти інтересів.

Редакція не називає імен рецензентів авторам.

Редакція гарантує об’єктивний підхід, орієнтований на критерії науковості.

Редакція дотримується принципів конфіденційності щодо представлених рукописів.

Редакція гарантує, що рецензенти статей – компетентні професіонали, повноважні виступати експертами по темі надісланого матеріалу.

Редактори і члени редколегії не мають права використовувати фрагменти або основні висновки представлених на розгляд статей в своїх власних дослідженнях або в інших особистих цілях. Використання такої інформації допускається лише після офіційного опублікування статті при здійсненні коректного цитування відповідно до загальноприйнятих вимог.

Редакція не має права нав’язувати авторам цитування раніше опублікованих в журналі статей з метою штучного покращення наукометричних показників.

Думка авторів може не збігатися з позицією редакції.

Публікація надісланих матеріалів ведеться в порядку загальної черги по мірі комплектації поточного номера.

В редакції є право не вступати в листування з авторами після надсилання результатів остаточної експертизи.

Редакція має право відмовляти в праві публікації авторам, які не виконують прийняті Редакцією правила.

Права і обов’язки рецензентів

Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає вимогам до оформлення, розміщених на сайті журналу.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики наукових публікацій, бути об’єктивними і неупередженими.

Рецензенти повинні повідомити журнал про будь-які конфлікти інтересів.

Рецензенти повинні орієнтуватися на вимогу конфіденційності і нерозголошення при роботі з надісланими з редакції матеріалами.

Рецензенти повинні оцінювати рукописи тільки за критеріями науковості.

Рецензент має право відмовитися від роботи з матеріалом без обґрунтування причин.