Політика про конфлікт інтересів

Рецензенти не повинні притягуватися для розгляду робіт, якщо має місце наявність конфлікту інтересів. За наявності яких-небудь конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих та ін.) учасники процесу рецензування повинні повідомити про це редакційній колегії. Рецензенти, редактори і члени редколегії журналу - повинні враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій в процесі рецензування і публікації статті і своєчасно повідомляти головного редактора про усі взаємини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Неопубліковані матеріали, наявні в представленій роботі, не можуть використовуватися редакцією у власних розробках без письмової згоди автора.

Автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де вказується інформація відносно потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації.