[1]
Б. Бернадський, МІСЦЕ УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, Вісник Пенітенціарної асоціації України, no 4, pp 77-84, Груд 2018.