Бернадський, Б. (2018). МІСЦЕ УСТАНОВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (4), 77-84. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/261