МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ І ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УСРР 1923 РОКУ: ЗАГАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ


  • P. Isakov Інститут кримінально-виконавчої служби
Ключові слова: медико-санітарне забезпечення, санітарна обробка, дезінсекція, дезінфекція, смертність, інфекційно хворий, голодування, лікар, епідемія, санітарна частина

Анотація

Висвітлено загальний стан медико-санітарного забезпечення ув’язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 р. на основі аналізу архівних і тогочасних нормативно-правових документів. Наведено раніше невідомі важливі факти з досліджуваного питання.

Посилання

Список використаних джерел
1. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / упор. Г. О. Радов, І. І. Резнік. Київ: ВД «Говард Пресс», 1999. Т. 2. Ч. 1. 456 с.
2. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУ України). Ф.5. Оп.1. Спр. 2305.
3. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2364.
4. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 1403.
5. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2308.
6. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2318.
7. Ісаков П. М. Комунально-побутове забезпечення ув’язнених і засуджених до позбавлення волі в УСРР 1923 р. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. № 1(9). 2015. 160 с.
8. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2326.
9. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2314.
10. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2311.
11. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2331.
12. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2336.
13. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2337.
14. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2301.
15. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2302.
16. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2322.
17. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2310.
18. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2303.
19. ЦДАВОВУ України. Ф.5. Оп.1. Спр. 2316.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати цю статтю:
Isakov, P. (2017). МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ І ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УСРР 1923 РОКУ: ЗАГАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ. Вісник Пенітенціарної асоціації України, (1), 6-16. Retrieved із https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/28
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень