Загальні відомості

З ініціативи вчених Громадської організації «Пенітенціарна асоціація України» та Приватної установи «Науково-дослідний інститут публічного права», започатковано видання журналу «Вісник Пенітенціарної асоціації України». Ця ініціатива відображає прагнення українських і зарубіжних науковців до наукового осмислення історичного поступу та сучасного розвитку юридичної науки і практики, дослідження правових і наукових концепцій. Такі висновки засновників журналу та його редакційної колегії ґрунтуються на тому, що сучасний стан людської цивілізації, особливо це характерно для передових країн, все більшою мірою характеризується подоланням ліберальних цінностей вільного ринку і конкуренції та встановленням суспільних відносин на принципах колективізму, соціальної справедливості, солідарності та взаємодопомоги, які завжди були і залишаються наріжними каменями юридичних відносин.

Мета і сфера діяльності журналу: Теоретичний аналіз сучасного стану юридичної науки та практики, дослідження правових явищ і наукових концепцій, які мають вплив на юриспруденцію, правоохоронну та правозастосовну діяльність. Розроблення наукових і прикладних рекомендацій у практику діяльності Державної кримінально-виконавчої служби щодо вдосконалення правоохоронної (кримінально-виконавчої) діяльності, а також застосування наробок суміжних наук у процесі ресоціалізації та ефективного управління в діяльності підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби.

Тематичні розділи журналу:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Конституційне правo; муніципальне право
 • Цивільне право і цивільний процес; cімейне право; міжнародне приватне право
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • Трудове право; право соціального забезпечення
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • Міжнародне право
 • Філософія права

Мови видання: українська, російська, польська, німецька, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Періодичність: 4 рази на рік (щоквартально).

Рік заснування: 2017.

p-ISSN 2523-4552; e-ISSN 2523-4560